AVVIŻI – PARISH NOTICES 01-02 April 2023

 • Ġabra: Dan hu l-ewwel weekend tax-xahar għalhekk il-ġabra ssir għall-bżonnijiet tal-Parroċċa.
 • Ġbir ta’ oġġetti tal-ikel: Dan hu l-aħħar weekend li għandna l-qfief apposta fil-bibien tal-Knejjes tagħna għall-ġbir tal-ikel u toiletries.    Il-Kummissjoni ser tqassam ukoll ikla misjura lill-familji fil-bżonn ġewwa l-Parroċċa.  Din il-ġimgħa magħrufa bħala Ġimgħa ta’ Sagrifiċċju. Dawk kollha li jixtiequ jikontribwixxu permezz ta’ flus kontanti jistgħu jagħmlu dan billi jagħtu d-donazzjoni tagħhom lilna s-saċerdoti matul din il-ġimgħa.
 • Via Sagra:  Nhar it-Tnejn ser issir Via Sagra fil-Knisja Parrokkjali. Nibdew fis-7.30pm.

TRIDU TAL-GĦID

 • Ħamis ix-Xirka:    –          Filgħodu ma jsirx quddies;
 • Quddiesa fid-9.30am fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann immexxija minn Mons. Arċisqof fejn jitbierku z-zjut li jintużaw fis-sagramenti;
 • Fil-5.30pm issir quddiesa fil-Knisja ta’ Lapsi u fil-Kappella tal-Kunċizzjoni;
 • Fis-7.00pm issir quddiesa u l-ħasil tar-riġlejn;

–     Ħin għal-Viżti;

–     Mill-10.00pm sal-11.00pm, issir adorazzjoni organiżżata.

.    Il-Ġimgħa l-Kbira:          Jum ta’ Sawm u Astinenza

                                               –      Il-Knisja tiftaħ mis-7.30am sa’ nofsinhar għall-viżti;

–      fit-8.00am ha jkolna l-ufficcju tal-qari u l-Lawdi (t-talba ta’ filghodu)

–      Fit-3.00pm issir il-funzjoni bil-Qari tal-Passjoni, Adorazzjoni tas-Salib u Tqarbin.

.    Sibt il-Għid:                     Filgħodu ma jsirx quddies;

                                          –     Fit-8.00pm tibda iċ-Ċelebrazzjoni tal-Vġili tal-Għid.

 • L-Għid il-Kbir: Wara l-quddiesa tad-9.30am jitbierku u jitqassmu l-figolli lit-tfal fuq iz-zuntier tal-Knisja.
 • Ringrazzjament: Caritas Malta tixtieq tavża li l-ġbir għall-emerġenza wara t-terrimoti li saru fit-Turkija u s-Sirja laħqu s-somma ta’ ‘l fuq minn €285,000 li minnhom kważi nofshom (€138,000) inġabru mil-parroċċi. Nirringrazzjawkom tal-ġenerosita’ tagħkom man-nies ta’ dawn il-pajjiżi. 
 • Easter buffet lunch: Nhar il-Ħadd 16 ta’ April se jsir fundraising Easter buffet lunch fis-Sala.  Biljetti jiswew €35 għall-adulti u €12 għat-tfal ta’ taħt it-12-il sena u jinkisbu mill-uffiċċju parrokkjali.
 • Collection: This is the first weekend of the month so the collection will go towards the needs of the parish.
 • Collection of food items: This is the last weekend where we are collecting food and toiletries for the needy families in our parish.  Warm meals are also going to be distributed this week.  This week is known as the week of sacrifice. Those who wish to make monetary contributions in lieu of food and toileteries may do so by giving thier donations to one of the priests during this week.
 • Via Sagra: A Via Sagra will be held at the Parish church on Monday at 7.30pm.

EASTER TRIDUUM

 • Maundy Thursday:         Mass is not celebrated in the morning;

–      Mass at St John’s co-Cathedral at 9.30am led by the Archbishop during which the oils used for the sacraments will be blessed.

 • 5.30pm: Mass at Lapsi Church and at the Chapel of the Immaculate Conception;
 • 7.00pm: Mass that commemorates the establishment of the Eucharist;
 • Time for the seven visits;
 • 10.00pm to 11.00pm: organised adoration in the Parish Church.
 • Good Friday:                  A day of fasting and abstinence
 • The Parish Church opens at 7.30am to noon for prayer.
 • At 8.00am we celebrate the Office of Readings and Lauds (morning prayer).
 • At 3.00pm: Good Friday function, reading of the Passion, Adoration of the Cross and Communion.
 • Easter Vigil:                   Churches are closed in the morning.
 • 8.00pm: Celebration of the Easter Vigil.
 • Easter Sunday: After 9.30am mass, figolli will be blessed and given out to the children on the Church parvis.  Mass times will be the same as every Sunday.
 • Appreciation: Caritas Malta would like to show their appreciation for the collection made in aid of the Syria and Turkey earthquake victims earlier this year.  This amounted to €285,000, €138,000 of which came from parishes. We thank you for your great generosity.
 • Easter buffet lunch: A fundraising Easter buffet lunch will be held at the conference hall on Sunday 16th April.  Tickets are available from the parish office and a donation of €35 per adult and €12 per child under 12 years is kindly requested.

About the author

Ikkummenta