AVVIŻI – PARISH NOTICES 13 – 14 ta’ Mejju 2023

 • Ġabra:  Nirringrazzjawkom tal-ġabra li saret il-ġimgħa li għaddiet għall-bżonnijiet tal-festa ta’ San Giljan fejn ġbarna €1,400.
 • Tberik tal-familji:  Qed naċċettaw appuntamenti għaż-żjajjar fil-familji tal-parroċċa sa l-aħħar ta’ Mejju.  Min jixtieq jagħmel appuntament, għandu iċċempel l-uffiċċju parrokkjali jew jibgħat email matul dawn il-ġranet.
 • Grupp Ħbiberija:  Il-ħarġa li jmiss se ssir nhar il-Ġimgħa.  Trasport jitlaq mill-9.45am minn Ta’ Giorni u fl-10am minn Spinola.  Se mmorru lejn l-Imgarr fejn issir quddiesa fil-11am u wara ikla.  Trasport lura fit-3.00pm.
 • Magħmudija:  Nhar il-Ħadd, waqt il-quddiesa tal-11.00am se jiġi ċċelebrat is-sagrament tal-Magħmudija fil-Knisja Parrokkjali.
 • Laqgħa dwar il-Liturġija: L-Arċidjoċesi ta’ Malta qed torganizza laqgħa għal dawk interessati fil-liturġija, bit-tema ‘Lejn Liturġija li tattirana u tbiddilna’. Il-kelliem se jkun Goffredo Boselli, konsulent tal-Kummissjoni għal-liturġija tal-Konferenza Episkopali Taljana. Il-laqgħa ser tkun nhar it-Tlieta, 23 ta’ Mejju 2023 fis-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù, ir-Rabat u tibda fis-7:00pm. Dawk kollha interessati li jattendu huma mitluba jirreġistraw fuq parrocci.knisja.mt.
 • Cake sale: Illum il-Ħadd hawn cake sale fejn il-bieb tal-Knisja Parrokkjali minn Strummin Events b’risq kunċert li qed jiġi organiżżat, Il-qliegħ mill-kunċert jmur għall-food bank.
 • Jum l-Omm: Nawguraw l-ommijiet kollha f’dan il-jum dedikat lilhom. Il-Mulej iberikhom.
 • Collection:  We thank you for your donations for the St Julians feast during last week’s collection which amounted to €1400
 • Family Visits:  We are accepting appointments for Family Visits until the end of May and parishoners who wish to receive us for a small chat and a blessing can contact the parish office by phone or email druing the next two weeks.
 • Grupp Hbiberija outing:  The next outing is on Friday.  We leave from Ta’ Giorni at 9.45am and Spinola at 10am. We shall start with a Mass at Mgarr, followed by lunch.  Transport will leave back for St Julians at 3pm.
 • Baptism:  The sacrament of baptism will be administered during the 11.00am Mass on Sunday.
 • Meeting regarding the Liturgy: The Archdiocese of Malta is organising a meeting for those interested in the liturgy. The theme is “Towards a Liturgy which attracts us and transforms us”. The speaker will be Goffredo Boselli, a consultant with the Liturgical Commission of the Italian Episcopal Conference. The meeting will be held on Tuesday 23rd May 2023 at the Archbishop’s Seminary in Rabat at 7pm. Those interested to attend are requested to register on parrocci.knisja.mt.
 • Cake sale:  A cake sale is being held at the door of the Parish Church this morning in aid of a concert. The proceeds of this concert will go towards the Food Bank.
 • Mother’s Day: Wishing all mothers, a Happy Mother’s day. May God bless you all.

About the author

Ikkummenta