AVVIŻI – PARISH NOTICES 27-28 Mejju 2023

 • Laqgħat għall-ewwel tqarbina:
 • Laqgħa ġenituri u tfal: Nhar it-Tlieta fil-5.00pm – L-ewwel rehearsal – jattendu l-ġenituri wkoll.
 • Nhar is-Sibt fid-9.30am hemm l-Irtir fis-Sala tal-Konferenzi.
 • Nhar il-Ħadd fid-9.30am issir il-preżentazzjoni tal-tfal waqt il-quddiesa tal-Familji.
 • L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Fis-7.00pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali mmexxija mill-Grupp tal-Wiċċ ta’ Kristu ta’ Dun Alfred Gatt.
 • Ikla:  Għaqda Dilettanti Knisja ta’ Lapsi qed torganizza Pizza & Pasta Night, nhar il-Ġimgħa fit-8.30pm fir-restaurant Tika Taka, San Ġwann Football Grounds. Biljetti mill-membri tal-kumitat.
 • Attivita’ għall-familja kollha: Nhar l-Erbgħa 7 ta’ Ġunju, festa pubblika, se jsir fundraising barbecue fiċ-ċentru fis-7.30pm.  Wieħed jista’ jċempel l-uffiċċju parrokkjali għal dettalji u booking.
 • Ġurnata Sqallija:  Nhar is-Sibt 17 ta’ Ġunju l-Għaqda Dilettanti Knisja ta’ Lapsi qed torganiżża ġurnata Sqallija.  Iktar dettalji fuq il-powster fuq in-notice board tal-Knijsa.  Fadal ftit postijiet.  Wieħed jista’ jkellem xi ħadd mill-Għaqda għal aktar dettalji.
 • Preparation for First Holy Communion:
 • There will be the first preparatory meeting on Tuesday at 5.00pm for the parents and the children doing their First Holy Communion this month.
 • On Saturday at 9.30am there is going to be a retreat for the children doing their First Holy Communion in the Conference Hall.
 • On Sunday, the children doing their First Holy Communion will be presented during the 9.30am Mass at the Parish Church.
 • First Friday: At 7.00pm there will be Mass followed by an adoration at the Parish Church, led by the Face of Christ group of Fr Alfred Gatt.
 • Fund raising dinner:  The Għaqda Dilettanti Knisja ta’ Lapsi will be having a fund raising pizza and pasta night on Friday at 8.30pm at Tika Taka in San Gwann Football Grounds. Tickets from the committee members.
 • Family activity: A fundraising barbecue is being held on the 7th June, public holiday, at 7.30pm at the terrace at the conference centre.  More information and booking at the parish office.
 • Day trip to Sicily:   The Għaqda Dilettanti Knisja ta’ Lapsi is also organising a day trip to Sicily on Saturday 17th June.  Only a few places are left.  More info from the committee members.

About the author

Ikkummenta