AVVIŻI – PARISH NOTICES 6 – 7 ta’ April 2023

 • Ġabra: Illum huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar u għalhekk il-ġabra li ser ssir sa tkun b’risq l-ispejjeż tal-parroċċa.  Nirringrazzjawkom tal-ġabra għall-karita li saret il-ġimgħa li għaddiet fejn ġbarna €2000.
 • Tberik:  Din il-ġimgħa kkonkludejna t-tberik fit-toroq kollha tal-parroċċa.  Nirringrazzjaw lil kull min laqagħna ġewwa daru.  Fadal ftit ċans tul dan ix-xahar jekk għad hawn min jixtieq li nżuruh, biex jagħmel appuntament magħna billi ċċemplu l-uffiċċju parrokkjali jew jibgħat email.
 • Festa tal-Madonna ta’ Pompei: Nhar it-Tnejn/għada hija l-Festa tal-Madonna ta’ Pompei.  F’Marsaxlokk fis-6pm jibda l-pellegrinaġġ bix-xbieha tal-Madonna ta’ Pompei u wara quddiesa fuq iz-zuntier tas-Santwarju.
 • Jum Internazzjoniali tal-Familja: Nhar il-Ħadd fil-11am se ssir quddiesa speċjali għall-familji b’barka speċjali f’l-okkazjoni tal-Jum Internazzjoniali tal-Familja.
 • May Fair:  Infakkrukom li għada/llum sal-5pm hawn fiera ġewwa l-iskola primarja ta’ San Giljan u jinkludi car boot sale, bouncy castle u affarijiet għall-bejgħ.
 • Grupp Ħbiberija:  Il-ħarġa li jmiss se ssir nhar il-Ġimgħa.  Trasport jitlaq mill-9.45am minn Ta’ Giorni u fl-10am minn Spinola.  Se mmorru lejn l-Imgarr fejn issir quddiesa fil-11am u wara ikla.  Trasport lura fit-3.00pm.
 • Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar li għadda għaddew għal ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: George Gauci, Barbara Tabone, Maria Spiteri, Vincent Mifsud, Paul Camilleri u Isabelle Micallef.  Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…
 • Collection:  This is the first weekend of the month so all collections are in aid of the parish.  We also thank you for your donations for Charity during last week’s collection which amounted to €2000.
 • Family Visits:  We concluded all the scheduled family visits this week and we thank all those who received us in their homes.  Anyone still wishing to bless their home can do so by calling or sending an email to the parish office until the end of May.
 • Feast of Our Lady of Pompei: Tomorrow/on Monday marks the feast of Our Lady of Pompei.  A pilgrimage is being held at Marsaxlokk parish at 6pm, followed by Mass on the sanctuary’s parvis.
 • International Day of the Family: On Sunday the 11am Mass will include a special blessing for families on the occasion of the International Day of the Family.
 • May Fair: We remind you of the fair at the primary school on Sunday/today.  There will be a car boot sale, a bouncy castle, and items for sale.
 • Grupp Hbiberija outing:  The next outing is on Friday.  We leave from Ta’ Giorni at 9.45am and Spinola at 10am and we shall be going to Mgarr, where a Mass will be held at 11am and will be followed by lunch.  Transport will leave back for St Julians at 3pm.
 • Prayers for our faithful departed: We pray for George Gauci, Barbara Tabone, Maria Spiteri, Vincent Mifsud, Paul Camilleri and Isabelle Micallef who entered eternal life during the month of April. Eternal rest give unto them oh Lord …

About the author

Ikkummenta