AVVIŻI – PARISH NOTICES 24 – 25 ta’ Ġunju 2023

  • Ġabra ta’ San Pietru: Hija x-xewqa tal-Q.T. il-Papa Franġisku li f’dan il-weekend issir ‘l-Offerta ta’ San Pietru’.  B’din il-ġabra nkunu qiegħdin nuru l-imħabba tagħna lejn il-Papa Franġisku u ngħinuh bien ikun jista’ jifrex dejjem aktar il-ħidmiet tiegħu ta’ Ragħaj tal-Knisja Universali permezz ta’ għotjiet ta’ karita’ mad-dinja kollha, ma’ ħutna l-aktar fil-bżonn, speċjalment dawk li huma milqutin minn xi emerġenza, diżastru naturali jew gwerra. Inħeġġukom li tkunu ġenerużi.
  • Coffee morning: Nhar it-Tlieta filgħodu se jkun hawn coffee morning fis-sala taċ-Ċentru.
  • Solennita’ ta’ S. Pietru u S. Pawl:  Nhar il-Ħamis, Festa ta’ S. Pietru u S. Pawl, hija festa pubblika. Il-ħinijiet tal-quddies ikunu bħal bħal ta’ fost il-ġimgħa. Tkun ħaġa sabiħa li min jista’ jieħu sehem fil-quddiesa f’din is-Solennita’.
  • Ġabra għat-Turkija: Nfakkrukom fuq l-appell biex niffinanzjaw il-coolers għat-tined fil-Villaġġ Malti fit-Turkija li nbena mill-SOS Malta wara t-terrimot li sar. Is-somma li nġabret sa issa kienet ta’ €3,000. Infakkrukom li tistgħu tibqgħu tagħtuna donazzjonijiet sal-aħħar tax-xahar meta ngħaddu l-ammont miġbur lill-Vigarjat tad-Djakonija. Infakkrukom ukoll li min jixtieq jagħmel esperjenza ta’ volontarjat mal-MCYN jista’ jikkuntattjana l-uffiċċju parrokkjali.

  • Collection for the Pope:  It is the wish of his Holiness Pope Francis that a collection known as the Offer of St Peter is being held this weekend.  Our donations will go to show our love towards the Pope and will go to help him further spread his works as Shepherd of the Universal Church by means of international donations of charity, to those most in need, especially those hit by emergencies, natural disasters and war.  The Archbishop encourages us to be generous, and show our unity with the Pope.
  • Coffee morning:  There is going to be a coffee morning in the conference hall on Tuesday morning.
  • Solemnity of St Peter and St Paul:  Thursday marks the Solemnity of the martyrdom of St Peter and St Paul. It is also a public holiday.  Mass times will be the same as during the week.  It would be nice if one participates in holy Mass on this solemn occasion.
  • Collection for Turkey victims: May we remind you about the appeal to finance coolers in the tents in the Maltese Village in Turkey, built by SOS Malta following the earthquake.  We have collected €3,000 so far.  You can continue to send donations until the end of the month, when we will pass on the total amount to the vicariate of Diaconia.  Also anyone wishing to offer some voluntary experience with MCYN may contact the parish office.

About the author

Ikkummenta