AVVIŻI – PARISH NOTICES 3-4 Ġunju 2023

 • Ċelebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina:
 • Nhar it-Tlieta fil-5.00pm se jsir it-tieni rehearsal għat-tfal tal-Ewwel Tqarbina fil-Knisja Parrokkjali. Il-ġenituri mitluba jiltaqħu fil-Knisja fis-6pm biex jingħataw l-aħħar avviż.
 • Nhar il-Ħamis fil-5.00pm ikun hawn is-servizz tal-Qrar għall-ġenituri u t-tfal tal-Ewwel Tqarbina fil-Knisja Parrokkjali.  Il-Qrar huwa miftuħ għal kulħadd u tkun okkażjoni sabiħa li nqerru qabel il-Festa ta’ Corpus.
 • Nhar is-Sibt, 38 tifel u tifla se jiċċelebraw l-Ewwel Tqarbina fil-parroċċa tagħna. Iċ-Ċelebrazzjoni tibda fl-10.00am fil-Knisja Parrokkjali.   Dakinhar il-quddiesa tad-9.00am tkun fit-8.30am.
 • Festa ta’ Corpus Christi:  Nhar il-Ħadd wara l-quddiesa tas-7.00pm se ssir purċissjoni b’Ġesu’ Sagramentat akkumpanjat mit-tfal tal-Ewwel Tqarbina li tagħmel waqfa fil-Knisja ta’ Lapsi fejn issir it-talba ta’ Konsagrazzjoni lill-Qalb ta’ Ġesu’.
 • Applikazzjonijiet għall-Katekiżmu:  Din is-sena ir-registrazzjonijiet ghall-katekizmu bi preparazzjoni ghas-sena tal-Ewwel Tqarbina u l-Grizma ta’ l-Isqof sa jintlaqgħu nhar il-Hamis 31 ta’ Awwissu, u t-Tlieta 5 ta’ Settembru fis-Sala tal-Konferenzi, bejn il-5:00 u s-7:00pm.

Tfal li jgħixu fil-parroċċa ser jingħataw preferenza. Mhux ser jiġu aċċettati reġistrazzjonijiet ġodda wara dawn il-ġranet. 

Barra l-klassijiet tas-soltu (Tlieta snin 1, 2), l-Ħamis (3, 4, 5) u s-Sibt (6 klassi), qed nipjannaw li nzidu klassi oħra tas-sitt sena nhar ta’ Ġimgħa filgħaxija.

 • Barbecue: Nhar l-Erbgħa, festa pubblika, se jsir barbecue fuq it-terrazzin taċ-ċentru fis-7.30pm.  Donazzjoni ta’ €15 għall-adulti u €12 għat-tfal taħt it-12-il sena.  Iktar dettalji fuq in-notice boards.  Donazzjonijiet fl-uffiċċju parrokkjali sa nhar it-Tnejn filgħaxija.  Fadal ftit postijiet biss.
 • Kuncert – Maynooth University Chamber Choir u St Julian’s Choral Group. Sa jsir kunċert nhar il-Ħamis 15 ta’ Ġunju fit-8pm fil-Knisja Parrokjali. Din hi opportunita’ biex nisimgħu lil dan il-Kor Irlandiż b’fama internażżjonali ikanta flimkien mal-kor mil-parrocca tagħna fl-okazzjoni tal 20 sena mit-twaqqif tagħhom.
 • Intenzjonijiet tal-Papa: Biex ningħaqdu aktar flimkien bħala Knisja waħda universali, il-Papa jagħtina fehma għal kull xahar biex nirriflettu u nitolbu fuqha. Ħdejn il-bibien tal-knisja ssibu leaflets b’tagħrif ġenerali dwar l-aħħar inizjattivi importanti ta’ dan in-Network ta’ talb mal-Papa. Issibu wkoll talba ta’ offerta għal kuljum u indirizz email jekk tixtieq tkun parti minn dan l-appostolat ta’ talb mal-Papa.
 • Celebration of the First Holy Communion:
 • On Tuesday at 5.00pm there will be the second preparatory meeting in the Parish Church for the children doing their First Holy Communion. Parents should gather at the church at 6pm for any last minute notices.
  1. On Thursday from 5.00pm there will be confession available for the parents and children doing their First Holy Communion.  Confession is however open to all and it would be nice that we go to confession before the feast of Corpus Christi.
  1. On Saturday there will be 38 children doing their First Holy Communion in our Parish.  Celebrations start at 10.00am in the Parish Church.   The 9.00am mass at the Parish church will be held at 8.30am instead.
  • Feast of Corpus Christi: On Sunday after the 7.00pm mass there will be a procession with the Holy Eucharist, accompanied by the children who did their First Holy Communion.  The procession will stop at Lapsi Church where the prayer of the consegration to the Sacred Heart of Jesus will be said.
 • Catechism applications

This year, registrations for catechism in preparation for First Holy Communion and Confirmation, will be accepted on Thursday 31st August and Tuesday 5th September at St Julians Conference Centre between 5pm and 7pm. We remind you that both parents need to sign the application forms.  

Besides the usual classes Tuesdays (year 1 and 2) Thursdays years 3, 4 and 5) and Saturdays (year 6) we are planning to add another year 6 class on Friday evenings.

Children from the parish will be given priority and late applications will not be considered.

 • Family activity: A barbecue is being held on Wednesday, being a public holiday, at 7.30pm at the terrace at the conference centre.  Donations of €15 for adults and €10 for children under 12.  More information on the notice boards.  Donations are to be made at the parish office until Monday evening.   Only a few places are available.
 • Concert – Maynooth University Chamber Choir u St Julian’s Choral Group. A concert will be held on Thrusday 15th June at 8pm at the Parish Church. This is an opportunity for us to listen to this internationally acclaimed Irish choir singing with the choir from our parish on the occasion of their 20th anniversary from their formation.
 • The Pope’s Intentions: In order to join the Universal Church together as one, the Pope gives us an intention every month to reflect and pray about.  We have placed leaflets near the church doors that include general information about the latest important initiatives of the Pope’s prayer network. You will also find a daily prayer and an email address should you wish to join this apostleship with the Pope’s prayers.

About the author

Ikkummenta