AVVIŻI – PARISH NOTICES – 1-2 Lulju 2023

 • Ġabra: Illum huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar u għalhekk il-ġabra li sa ssir sa tkun b’risq l-ispejjeż tal-parroċċa.  Niringrazjawkom tal-ġenerosita tagħkom.
 • L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Fis-7.00pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali. 
 • Magħmudija:  Nhar il-Ħadd, waqt il-quddiesa tas-7.00am fil-Knisja Parrokkjali, se jkun iċċelebrat is-sagrament tal-Magħmudija.
 • Ringrazzjamenti:
 • Il-Ġabra tal-Offerta tal-Papa li saret il-ġimgħa l-oħra kienet ta’ €1,970.
 • Ġbir tal-SOS laħaq is-somma ta’ madwar €3,600. Din il-ġimgha sa nagħmlu arranġamenti biex ngħaddu s-somma miġbura. Infakkrukom li min jixtieq jagħmel esperjenza ta’ volontarjat mal-MCYN jista’ jikkuntattjana l-uffiċċju parrokkjali.
 • Flimkien: Matul ix-xahar ta’ Lulju sa jitqassam il-fuljett tal-Flimkien fid-djar fejn saru l-home visits. Sa titqassam nota lill-familji kollha biex min jixtieq jirċevih għandu javżana b’email jew iċempel l-uffiċċju parrokkjali biex jgħarrafna dwar dan.  B’hekk ma jkollniex ħela ta’ karti u riżorsi tal-parroċċa (umani u finanzjarji) fejn m’hemmx bżonn. Nirringrazzjaw lill-helpers li offrew jagħtu dan is-servizz u ninfurmawhom li dawn se jkunu lesti biex jitqassmu l-weekend li ġej.
 • Ġabra tal-Festa: Matul dan ix-xahar sa jitqassmu wkoll envelopes fid-djar biex ikunu jistgħu jingħataw id-donazzjonijiet għall-festa. Fiż-żewg ġabriet li għamilna f’ Mejju u Ġunju, is-somma li nġabret kienet ta’ €3,140. L-ispiża tal-festa is-sena l-oħra  kienet ta’ €12,000 li minnhom €4,300 kien id-dawl tat-toroq. Jiġifieri għadna lura ħafna biex niġbru s-somma meħtieġa biex nagħmlu festa bilanċjata. 

Ix-xewqa tagħna hi li nixgħelu xi toroq li ħallejna barra s-sena l-oħra minħabba n-nuqqas ta’ donazzjonijiet. Jekk nagħmlu dan, l-istima li għandna tad-dawl tilħaq is-somma ta’ €5,400. Għalkemm nixtiequ nagħmlu dan, nitolbu l-koperazzjoni tagħkom biex filwaqt li nagħmlu festa deċenti ma nħallux piż fuq il-Parroċċa.

 • Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar li għadda għaddew għall-ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Salvatore Said, Joseph Degabriele u Emmanuel Portelli.  Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…
 • Collection:  This is the first weekend of the month and the collection will go towards the needs of the Parish.
 • First Friday: At 7.00pm there will be Mass followed by an adoration at the Parish Church.
 • Baptism: On Sunday the sacrament of Baptism will be celebrated during the 7.00pm mass in the Parish Church.
 • Appreciation:
 • The collection for the Pope amounted to €1,970 last weekend.
 • The total for the collection for SOS Malta amounted to about €3,600.  This week arrangements will be made to forward the collection. Remember that anyone wishing to offer some voluntary experience with MCYN may contact the parish office.
 • Flimkien: During July we shall be distributing the Flimkien pamphlet in the homes where the family visits were held. We shall also distribute a note to all households asking those who wish to receive a copy at home to send us an email or call us at the parish office.  This will keep costs (human and financial) to a minimum. We thank all the helpers who offered to help out in this exercise and would like to inform them that these may be collected next weekend.
 • Collection for the feast:   This month we shall also be distributing envelopes for the feast.   We have collected €3,140 in the two collections we had in May and June in church.  Last year the feast amounted to €12,000 in total, of which €4,300 were just for lighting up the streets. So we are still far behind in order to organise a balanced feast.

Our wish is to light up those streets that were left unlit last year.  In order to do this the electricity alone is estimated to amount to €5,400.  We will only manage this if we all cooperate. Thus we can have a balanced feast without leaving a financial burden on the Parish.

 • Prayers for our faithful departed: We pray for Salvatore Said, Joseph Degabriele and Emmanuel Portelli who entered eternal life during the past month.  Eternal rest grant unto them O Lord …

About the author

Ikkummenta