AVVIŻI – PARISH NOTICES 15 – 16 ta’ Lulju 2023

  • Ġbir għall-festa: Din il-ġimgħa tqassmu l-envelopes fid-djar għall-ġbir tal-festa liturġika.  Infakkrukom li qed nappellaw għall-ġenerosita’ tagħkom biex b’hekk ikollna biżżejjed biex nagħmlu festa bilanċata mingħajr ma tkun ta’ piż għall-Parroċċa.  Nirringrazzjawkom bil-quddiem.
  • Pasta night:  Se ssir pasta night nhar l-Ergħa26 ta’ Lulju fuq it-terrazzin taċ-Ċentru Parrokkjali li jinkludi: starter, 3 tipi ta’ pasta, deżerta, tazza mbid u ilma.  Donazzjoni tkun €15 għall-kbar u €12 għat-tfal ta’ taħt it-12-il sena. Bookings mill-uffiċċju parrokkjali.
  • Kollezzjoni tal-Little Sisters of the Poor:  Barra l-bibien tal-Knisja se ssibu l-Little Sisters of the Poor qieghdin jigbru ghalihom.  Inħeġġukom tkunu ġenerużi bħal dejjem.
  • Collection for St Julian’s feast:  This week you should have received an envelope for the collection for the feast of St Julian.  We appeal for your generosity so that we can all enjoy a balanced feast that will not be a financial burden to the Parish.  We thank you in advance.
  • Pasta night:  A pasta night is being organised on the terrace of the Centre on Wednesday 26th July.  Bookings at the parish office.
  • Collection by the Little Sisters of the Poor:  After Mass you will find the Little Sisters of the Poor carrying out a collection outside the church doors in aid of the work they do.  We encourage you to be generous as always.

About the author

Ikkummenta