AVVIŻI – PARISH NOTICES 22-23 Lulju 2023

  • Pasta night:  Nixtiequ navżaw li l-pasta night li kellu jsir nhar l-Erbgħa ġie pospost minħabba s-sħana.
  • Quddiesa għall-familja: Nhar il-Ħadd il-quddiesa tad-9.30am hija quddiesa għall-familja.  Inħeġġu l-familji biex jattendu.
  • Għoti tad-demm  Nhar il-Ħadd 6 t’Awwissu bejn 8.30am u s-1pm, uffiċjali miċ-Ċentru Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm ser ikunu qegħdin fil-Każin Banda San Ġiljan għal dawk in-nies li jixtiequ jagħtu għotja tad-demm. Inħeġġu lill-parruċċani biex jaċċettaw din l-istedina b’għan nobbli. Din l-attività qed issir fuq inizjattiva tal-Każin Banda San Ġiljan b’kollaborazzjoni mal-Parroċċa u l-Kunsill Lokali San Ġiljan.
  • Ġabra tal-Little Sisters of the Poor: Is-sorijiet jixtiequ jirringrazzjawkom tal-ġenerożita’ kbira tagħkom għal ġabra li saret fejn il-bibien tal-Knisja Parrokjali il-weekend li għadda. Is-somma miġbura kienet ta’ €2,340.  Wiegħduna t-talb tagħhom għall-parroċċa.
  • Jum in-Nanniet u l-Anzjani: Nixtiequ nawguraw lil nanniet u anzjani kollha f’dan il-jum iddedikat lilhom miIl-Papa Franġisku. Nitolbu għalikom u filwaqt li niftakru f’dak kollu li għamiltu għalina, tajjeb li nżuru lil dawk Ii jinsabu weħedhom.
  • Pasta night:  We would like to advise that the pasta night that was being held on Wednesday is being postponed due to the excessive heat.
  • Family Mass:  Next Sunday’s Mass at 9.30am is for families.  We encourage all families to participate.
  • Blood donation: On Sunday 6th August from 8.30am until 1pm, officers from the National Blood Transfusion Unit will be at the St Julians Band Club for those who wish to donate blood.  We encourage parishioners to participate in this noble cause.  This activity is being held on the St Julians Band Club’s initiative in collaboration with the Parish and the Local Council.
  • Collection by the Little Sisters of the Poor:  The Sisters would like to show their gratitude for your generosity during the collection made last weekend.  A sum of €2.340 was collected.  They promised us their prayers.
  • Grandparents and elderly day: We wish a good day to all grandparents and elderly in this day dedicated to them by Pope Francis. Let us pray for them and while we remember all they do for us, we remind you to visit them, especially those who are alone.

About the author

Ikkummenta