AVVIŻI – PARISH NOTICES 12 – 13 t’Awwissu 2023

 • Festa ta’ Santa Marija:  Nhar it-Tlieta niċċelebrawis-Solennita’ tat-Tlugħ ta’ Marija fis-Sema. Infakkrukom li hemm l-obbligu tal-quddies f’dan il-jum. Il-ħin tal-quddies ikun fit-8.00am, 9.00am (Lapsi), 9.30am, 11.00am, 5.30pm (Kuncizzjoni) u 7.00pm.  Il-quddies tat-Tnejn filghaxija (Kuncizzjoni – 5.30pm u Knisja Parrokkjali – 7.00pm) tkun tghodd ghal dan id-dmir.
 • Inawgurazzjoni tal-Kwadru Titulari ta’ Lapsi: Nhar il-Ġimgħa fit-8.30pm fil-knisja ta’ Lapsi se jkun inawgurat il-Kwadru Titulari ta’ San Ġiljan wara intervent ta’ restawr u konservazzjoni li sar fuqu. Il-programm jinkludi preżentazzjoni dwar ir-restawr u parteċipazzjoni tal-Coro Bel Canto & String Ensemble u jintemm b’riċeviment.  Kulħadd mistieden.
 • Festa ta’ San Ġiljan:  Nhar is-Sibt fit-7.45pm ser ikun hemm quddiesa fil-Bajja ta’ Spinola.  Dakinhar ma jkunx hawn quddiesa tat-7.45pm fil-Knisja Parrokkjali.  Wara l-quddiesa se jkun hemm Lejla Maltija fl-istess bajja.
 • Katekizmu – Infakkarkom fid-dati tar-reġistrazzjoni tal-Katekizmu (31 ta’ Awwissu u 5 ta’ Settembru). Ghal aktar informazzjoni irreferu għan-notice boards u għall-paġna tal-parroċċa fuq il-Facebook.
 • Ġbir ta’ oġġetti tal-ikel:  Il-Kummissjoni Djakonija tfakkar li qed tiġbor oġġetti tal-ikel, tal-ħasil u toiletries għall-familji fil-bżonn fil-Parroċċa tagħna sa nhar il-Ħadd. Ikel misjur se jiġi mqassam lill-familji wkoll.  Dawk interessati jgħinu b’ikliet sħan jew jagħmlu donazzjoni għalihom, jistgħu jċemplu l-uffiċċju parrokkjali.
 • Ġabra: Sa issa għall-festa ta’ San Giljan ġbarna €9,500 li minnhom €1,975 inġabru waqt il-quddies tal-weekend li għadda.  Jonqosna ftit ieħor biex naslu għall-għan tagħna.  Min fadallu jagħti xi ħaġa napprezzaw jekk jgħaddihomlna matul din il-ġimgħa. Nirringrazzjawkom tal-ġenerosita tagħkom.  Fejn il-bibien tal-Knisja se jkun hemm il-programm tal-festa. Napprezzaw xi donazzjonijiet għall-ispejjeż tal-ktieb.
 • Feast of St Mary: On Tuesday we celebrate the feast of the Assumption of Our Lady.  Mass times will be as follows: 8.00am, 9.00am (Lapsi), 9.30am, 11.00am, 5.30pm (Immaculate Conception Chapel) and 7.00pm.  The evening masses on Monday (5.30pm at the Immaculate Conception Chapel and 7.00pm at the Parish) are Vigil Masses of this feast.
 • Inauguration of the Titular Painting at Lapsi Church:  The Titular Painting of Lapsi will be inaugurated on Friday at 8.30pm at Lapsi Church. There will be a presentation about the works carried out and the participation of the Coro Bel Canto & String Ensemble. A reception will follow.  Everyone is welcome.
 • St Julian’s Feast: On Saturday at 7.45pm a Mass in Spinola Bay will be celebrated. There will not be a Mass in the Parish Church at the same time.  A Lejla Maltija will be held in Spinola Bay after the Mass.
 • Catechism:  We remind you about the dates for the applications for Catechism (31st August and 5th September).  Refer to the notice boards at the Parish Church or to our Facebook page for further information.
 • Collection of food items: The Diaconia Commission reminds you about the baskets at the back of our churches for the collection of food items, that will remain there until Sunday.   Warm meals will also be distributed.  Anyone wishing to help out or for donations are to contact the parish office.
 • Collection: So far collections for the feast have amounted to €9,500, of which €1,975 were collected during last weekend’s masses. We have a little more to go until we reach the amount needed.  Anyone wishing to make a donation during this week can do so and we appreciate donations of any amount. Thank you so much.   The feast programme is also at the back of the church.  Donations for the booklet are also welcome.

About the author

Ikkummenta