AVVIŻI– PARISH NOTICES 26 – 27 t’Awwissu 2023

 • Festa ta’ San Ġiljan, il-Ħadd 27 t’Awwissu : Fid-9.30am quddiesa solenni bil-paniġirku. Fis-6.00pm ikun hawn quddiesa. Fis-7.00pm toħroġ il-purċissjoni bl-istatwa ta’ San Ġiljan. Fil-11.00pm dħul tal-vara fil-knisja fejn nagħlqu bil-barka sagramentali.
 • L-Uffiċċju Parrokkjali:  L-uffiċċju Parrokkjali se jkun magħluq sa nhar il-Ġimgħa 1 ta’ Settembru.
 • L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Nhar il-Ġimgħa fis-7.00pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali.
 • Katekizmu – Infakkarkom fid-dati tar-reġistrazzjoni tal-Katekizmu (il-Ħamis 31 ta’ Awwissu u t-Tlieta 5 ta’ Settembru). Ghal aktar informazzjoni irreferu għan-notice boards u għall-paġna tal-parroċċa fuq il-Facebook.
 • Ringrazzjament: Il-Kummissjoni Djakonija tixtieq tirringrazzja lil dawk kollha li taw xi affarijiet tal-ikel jew flus biex b’hekk setgħu jgħinu lil diversi familji fil-bżonn fil-Parroċċa tagħna fi żmien il-Festa.

Nawguraw il-Festa t-Tajba lil kulħadd

 • Sunday 27th, Feast of St Julian:
 • The 9.30am Solemn Mass will include the panegyric.
  • There will be Mass at 6.00pm.
  • The procession with the statue of St Julian leaves the Parish Church at 7.00pm.
  • The statue returns to the Church by 11pm and will conclude with a sagramental blessing.
 • Parish Office: The Parish office will be closed until Friday 1st September.
 • First Friday: At 7.00pm there will be Mass followed by an adoration at the Parish Church.
 • Catechism: We remind you about the dates for the applications for Catechism (Thursday 31st August and Tuesday 5th September).  Refer to the notice boards at the Parish Church or to our Facebook page for further information.
 • Appreciation: The Diaconia Commission would like to thank all those who contributed food stuffs and warm meals and made donations, a valuable contribution to those families in need, especially during the Feast.

Happy feast to all

About the author

Ikkummenta