AVVIŻI – PARISH NOTICES 16 – 17 ta’ Settembru 2023

 1. Ġabra speċjali: Infakkrukom li dan il-weekend qed issir ġabra speċjali għall-ħidma tal-Franġiskani fl-Art Imqaddsa.  Bl-għajnuna tagħna ngħinu biex jinżammu miftuħa t-tempji li huma marbuta mal-ħajja ta’ Ġesu kif ukoll tingħata għajnuna materjali lil dawk li jgħixu fl-Art Mqaddsa b’mod speċjali dawk milquta mill-pandemija.
 • Quddiesa għall-familji: Nhar il-Ħadd ser issir quddiesa għall-familji fil-Knisja Parrokkjali fid-9.30am u t-tfal huma mħeġġin biex iġibu l-basktijiet tal-iskola biex jitbierku.
 • Katekiżmu: Fadal xi postijiet għall-ewwel u l-aħħar sena tal-Katekiżmu (is-sena tal-preċett u tal-Griżma). Min hu interessat ikellmna mill-ewwel.
 • Flimkien: Il-fuljetti Flimkien waslu u tistgħu tieħdu kopja minn ħdejn il-bibien tal-knisja. Il-helpers li offrew li jqassmu fid-djar lil dawk li abbonaw fih jistgħu jiġbru l-fuljetti jew mis-sagristija jew minn fejn miftiehem magħhom.  Nirringrazzjawkom tal-għajnuna.
 • Fundraising sale: Matul dan il-weekend qed isir fundraising sale taż-żraben tad-ditta b’prezzijiet tajbin ħafna.  Dan se jsir fis-sala tal-konferenzi u d-dħul kollu se jmur lejn missjonijiet fil-Guatemala.  Il-ħinijiet se jkunu llejla sad-9pm u għada/llum mid-9am sas-1.30pm.
 • Coffee Morning: Minn nhar it-Tlieta, u kull l-aħħar Tlieta tax-xahar se jerġa’ jibda jsir il-coffee morning fis-Sala taċ-Ċentru fid-9.30am bħala fund raising għall-parroċċa.

 • Pasta night:  Se ssir pasta night nhar il-Ġimgħa 29 ta’ Settembru fiċ-Ċentru San Ġiljan li jinkludi: starter, 3 tipi ta’ pasta, deżerta, tazza mbid u ilma.  Donazzjoni tkun €15 għall-kbar u €12 għat-tfal taħt it-12-il sena. Bookings mill-uffiċċju parrokkjali
 • Special collection: This weekend there is a collection in aid of the work of the Franciscans in the Holy Land.  With our help the temples where Jesus lived can remain open and also those who were affected by the pandemic and live in the Holy Land can receive material assistance.
 • Family Mass: A Family Mass will be held at the Parish Church on Sunday at 9.30am.  Children are encouraged to bring their school bag to have it blessed.
 • Catechism: A few places are left for the first and sixth years of Catechism (First Holy Communion and Confirmation years).  Anyone interested should contact the parish priest immediately.
 • Flimkien:  The Flimkien pamphlets have arrived; the helpers who offered to help can collect their pack from the sacristy or from where it has been agreed.
 • Fundraising sale: A fundraising sale is being held this weekend at the conference hall.  Branded shoes are for sale at very good prices.  All proceeds will go for the needs of the Guatemala missions.  Opening times will be until 9pm this evening and tomorrow/today between 9am to 1.30pm.
 • Coffee Morning: This Tuesday and every last Tuesday of the month thereafter we shall be having a coffee morning at the Hall at 9.30am for fund raising in aid of the parish.
 • Pasta night:  A pasta night is being organised at the St Julian’s Centre on Friday 29th September.  This will include a starter, 3 types of pasta, a dessert, a glass of wine and water.  Donations for adults will be €15 and €12 for children under 12.  Bookings at the parish office.

About the author

Ikkummenta