AVVIŻI– PARISH NOTICES 23 – 24 ta’ Settembru 2023

 • Seminar għat-tfal li ser jirċievu l-Griżma tal-Isqof:  Dan is-seminar se jsir nhar is-Sibt 30 ta’ Settembru bejn id-8.45am u n-12.30pm.  L-adoloxxenti li se jirċievu l-Griżma din is-sena għandhom jattendu.
 • Katekiżmu: Fadal xi postijiet għall-ewwel u l-aħħar sena tal-Katekiżmu (is-sena tal-preċett u tal-Griżma). Min hu interessat ikellem lill-kappillan mill-ewwel.
 • Pasta night:  Se ssir pasta night nhar il-Ġimgħa fiċ-Ċentru San Ġiljan.  Donazzjoni tkun €15 għall-kbar u €12 għat-tfal taħt it-12-il sena. Fadal ftit postijiet biss. Bookings mill-uffiċċju parrokkjali sa nhar l-Erbgħa.
 • Flimkien: Infakkru lill-helpers li offrew li jqassmu fid-djar biex jiġbru l-fuljetti jew mis-sagristija jew minn fejn miftiehem magħhom.  Nirringrazzjawkom tal-għajnuna.
 • Ġbir ta’ fondi għad-disastri naturali fil-Marokk u l-Libja. Nfakkrukom li l-Caritas qed tiġbor fil-kontijiet bankarji tal-HSBC, BOV u APS. Għal aktar tagħrif tistgħu ssegwu l-website tal-Caritas jew il-Facebook page tal-parroċċa.  Inżommuhom fit-talb tagħna.
 • Sejħa għal membri ġodda – St. Julian’s Choral Group: Min jixtieq jingħaqad ma’ dan il-grupp jista’ jkellem lil Ronnie Galea jew Pio Dalli nhar ta’ Tlieta wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jew jikkuntatjhom (dettalji fuq in-notice boards).
 • Avviż mill-Kunsill Lokali: Il-Kunsill Lokali jixtieq javża li kull min għandu ‘l fuq minn 18-il sena u huwa nteressat jieħu t-tilqima tal-influwenza, għandu jċempel lill-Kunsill sa mhux aktar tard mill-Ġimgħa 6 t’Ottubru.
 • Seminar for those adolescents doing their Confirmation: A seminar is going to be held on Saturday 30th September between 8.45am and 12.30pm for all adolescents doing their Confirmation this year.  All adolescents doing their Confirmation must attend.
 • Catechism: A few places are left for the first and sixth years of Catechism (First Holy Communion and Confirmation years).  Anyone interested should contact the parish priest immediately.
 • Pasta night:  May we remind you about the pasta night at the St Julian’s Centre on Friday. Donations for adults will be €15 and €12 for children under 12.  Only a few places are left. Bookings at the parish office.
 • Flimkien:  The Flimkien pamphlets have arrived; reminder to those helpers who offered to distribute the pamphlets to collect their pack from the sacristy.
 • Collection for the natural disasters in Morocco and Libya: May we remind you about this collection that Caritas is making in aid of this cause.  Funds go directly to the Caritas accounts in HSBC, BOV and APS.  More information on their website or on our Facebook page.  We keep them in our prayers.
 • Call for new members – St Julians Choral Group: Anyone who wishes to join the choir may contact Ronnie Galea or Pio Dalli on Tuesdays after evening mass or call them directly (details on the notice boards).
 • Notice from the Local Council: The Local Council would like to advise that anyone over 18 who would like to take the influenza vaccine may call the Council until Friday 6th October.

About the author

Ikkummenta