AVVIŻI – PARISH NOTICES 9 – 10 ta’ Settembru 2023

  • Apprezzament/Ġabra speċjali: Grazzi tal-ġabra sabiħa li għamilna l-weekend li għadda għall-bżonnijiet tal-Parroċċa, fejn ġbarna €1,713. Dan jagħmlilna kuraġġ biex inwettqu x-xogħol meħtieġ. Navżawkom li l-weekend li ġej ser issir ġabra annwali għall-ħidma tal-Franġiskani fl-Art Imqaddsa.
  • Fundraising sale: Matul il-weekend li ġej se jsir fundraising sale taż-żraben tad-ditta b’prezzijiet tajbin ħafna.  Dan se jsir fis-sala tal-konferenzi u d-dħul kollu se jmur lejn missjonijiet fil-Guatemala.  Il-ħinijiet se jkunu nhar il-Ġimgħa mis-7pm sad-9pm, is-Sibt mid-9am sal-12pm u l-5pm sad-9pm u l-Ħadd mid-9am sas-1.30pm.
  • Pasta night:  Se ssir pasta night nhar il-Ġimgħa 29 ta’ Settembru fiċ-Ċentru San Ġiljan li jinkludi: starter, 3 tipi ta’ pasta, dezerta, tazza mbid u ilma.  Donazzjoni tkun €15 għall-kbar u €12 għat-tfal ta’ taħt it-12-il sena. Bookings mill-uffiċċju parrokkjali.
  • Konkors għall-vent fin-niċċa ta’ San Giljan: Ingħatajna parir li jsir vent fil-bieba tan-niċċa ta’ San Gijan biex l-arja tiċċirkola fin-niċċa minħabba l-umdita’ li teffetwa l-istatwa. Ovvjament jekk intaqqbu l-bieba tan-niċċa rridu nagħmlu xi vent tar-ram biex tgħatti t-toqob. Għalhekk nixtiequ ninkoraġġukom biex tissottomettu disinn li għandu x’jaqsam ma’ San Giljan biex nkunu nistgħu nagħżlu l-aħjar wieħed. Il-qisien huma: 45 cm fil-wisgħa u 20 cm fit-tul.  Napprezzaw li tibgħatulna sa l-aħħar tax-xahar.
  • Appreciation and special collection: We wish to thank you for the collections received in aid of the church last week that amounted to €1,713. This amount encourages us to continue the works we have started. Meanwhile we would like to advise that next weekend’s collection will go in aid of the work the Franciscans undertake in the Holy Land.
  • Fundraising sale: A fundraising sale is being organised next weekend at the conference hall.  Branded shoes will be for sale at very good prices.  All proceeds will go for the needs of the Guatemala missions.  Opening times will be Friday between 7pm and 9pm, Saturday from 9am to 12pm and 5pm to 9pm and Sunday between 9am to 1.30pm.
  • Pasta night:  A pasta night is being organised at the St Julian’s Centre on Friday 29th September.  This will include a starter, 3 types of pasta, a dessert, a glass of wine and water.  Donations for adults will be €15 and €12 for children under 12.  Bookings at the parish office.
  • Competition for a vent in St Julian’s niche: We have been advised to open a vent in the niche of St Julian to help the circulation of air in view of the fact that the humidity inside effects the statue.  A brass cover vent has been recommended.  We would like to encourage you to submit a design for the vent cover, relevant to St Julian, and we will select the best one.  The dimensions are: 45 cm wide and 20 cm high.  Submissions until the end of the month.

About the author

Ikkummenta