AVVIŻI– PARISH NOTICES 28 – 29 t’Ottubru 2023

 • Ħin tax-Xitwa: Dan il-weekend indawru l-arloġġ siegħa lura u għalhekk minn għada/illejla, il-quddiesa ta’ filgħaxija tkun fis-6.30pm.  Il-quddies tas-Sibt filgħaxija jibqa’ l-istess.
 • Quddiesa fil-kappella tal-Kunċizzjoni: Minn nhar it-Tnejn/għada sal-Erbgħa 8 ta’ Novembru biss, il-quddiesa tal-5.30pm mhix se ssir imma se jkun hemm quddiesa fit-8.30am minn flokha.  Il-quddiesa tal-5.30pm terġa tibda ssir minn nhar il-Ħamis 9 ta’ Novembru.
 • Coffee morning: Nhar it-Tlieta filgħodu se jkun hawn coffee morning fiċ-Ċentru.
 • Solennità tal-Qaddisin kollha u l-Għid tal-Imwiet:  Nhar l-Erbgħa u l-Ħamis jkun hawn quddiesa solenni fis-6.30pm bis-sehem tas-St Julians Choral Group.  Dawn il-jiem huma jiem li fihom wieħed għandu jipprova jieħu sehem fil-quddies. Il-ħinijiet tal-quddies ikunu bħal ta’ fost il-ġimgħa.
 • Quddiesa għall-mejtin tagħna: Nhar il-Ġimgħa hi l-ewwel Ġimgħa tax-xahar.  Fis-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali, ikun hawn quddiesa għal dawk li mietu matul din is-sena fil-Parroċċa tagħna u wara adorazzjoni.
 • Irtir: LifeLine Maltaqed jorganiżżaw irtir ta’ tlett ijiem f’Novembru f’post kunfidenzjali għal irġiel u nisa li wettqu abort.  Iktar informazzjoni fuq in-notice boards jew minn LifeLine Malta stess.
 • Irtir għall-persuni sseparati: Nhar is-Sibt 11 ta’ Novembru se jsir irtir immirat għall-persuni sseparati ġewwa Mount St Joseph Retreat house.  Min jixtieq jattendi jista’ jċempel l-uffiċċju parrokkjali matul din il-ġimgħa.
 • Ġabra għall-Missjoni:  Il-ġabra li saret għall-Missjoni kienet ta’ €3,100.  Grazzi ħafna tal-ġenerożità tagħkom.
 • Winter Hours:  As from tomorrow/today we turn the clock back by one hour, so all evening masses will be at 6.30pm, except for Saturdays which remain unchanged.
 • Masses at the Immaculate Conception Chapel: As from Monday/tomorrow until Wednesday 8th of November, the 5.30pm mass will not be held but there will be one at 8.30am instead. The 5.30pm mass will resume on Thursday 9th November.
 • Coffee morning: There will be a coffee morning on Tuesday morning at the conference hall.
 • All Saints’ and all Souls’ Solemnity:  This Wednesday and Thursday being the feasts of All Saints and All Souls, we will be having solemn masses at 6.30pm with the participation of St Julians Choral Group. One should try to hear Mass if possible. Mass times will be the same as usual.
 • Mass for the faithful departed:  ThisFriday is first Friday.A mass for the deceased in the past year in our Parish will be held at 6.30pm at the Parish Church followed by an adoration.
 • Retreat:  LifeLine Malta is organising a 3 day healing retreat in November in a confidential setting for women and men who have had an abortion. For more information please refer to the parish notice boards or send an email to LifeLine Malta.
 • Retreat for separated persons:  A retreat is also being organised for separated persons on Saturday 11th November at Mount St Joseph Retreat House.  One can contact the parish office this week to leave their details.
 • Collection for the Missions:  The collection held on Mission Sunday amounted to €3,100.  Thank you for your generosity.

About the author

Ikkummenta