AVVIŻI – PARISH NOTICES 7 – 8 t’Ottubru 2023

 • Open Day: Il-Kurja ser tkun miftuħa għall-pubbliku mit-8.30am sat-8.00pm. It-tema ser tkun “Knisja li Taqdi”. Din hija opportunita’ biex naraw aħjar kif il-parroċċi qed jgħinu lil dawk li huma fil-bżonn.
 • Ftuħ tas-Sena Kateketika:  Din il-ġimgħa se jsiru l-ewwel laqgħat għat-tfal u l-ġenituri fil-Knisja Parrokkjali.  Nhar it-Tlieta jibdew fil-5.00pm u nhar il-Ħamis jibdew fil-5.15pm.
 • Quddiesa ta’ liberazzjoni:  Se ssirquddiesa ta’ liberazzjoni nhar l-Erbgħa fis-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali.  It-tema se tkun Ħelsien mill-Magħmul u s-Saħta.   Inheġġukom biex tattendu għall-protezzjoni kontra l-ispirti ħżiena.  Dakinhar ma jkunx hawn quddiesa fis-7.00pm. 
 • Beata Alexandrina:  Waqt il-quddiesa ta’ filgħaxija nhar il-Ġimgħa se niċċelebraw tifkira tal-beata Alexandrina.  Il-quddiesa tkun organiżżata mill-Appostolat tal-Ħniena Divina.
 • Grupp Miżżewġin: Nhar is-Sibt ser nerġgħu nibdew il-laqgħat kull xahar għall-koppji miżżewġin.  Dawn isiru kull tieni Sibt tax-xahar u niltaqgħu fis-Sala Papa Gwanni Pawlu II fis-7.15pm. Koppji huma mistiedna li jattendu.
 • Laqgħat għall-adoloxxenti li għamlu l-Grizma: Bl-għajnuna tal-Y4J, sa nerġgħu norganizzaw laqgħat ta’ formazzjoni wara l-Griżma. Dawn sa jsiru fiċ-Ċentru San Ġiljan nhar ta’ Sibt waqt il-laqgħat tal-katekizmu. Min jixtieq japplika għandu jiġbor applikazzjoni mis-sala tal-konferenzi nhar is-Sibt.  
 • Avviż Każin tal-Banda San Giljan: Il-Każin tal-Banda San Ġiljan javża li bħalissa qed jintlaqgħu applikazjonijiet għal dawk it-tfal li jixtiequ jibdew jitgħallmu l-mużika u strument. It-tagħlim tal-mużika isir kull nhar ta’ Ħamis fil-Sala tal-Mużika ġewwa l-istess Każin. Għalhekk kull min hu interessat jista’ jasal wasla sal-Każin nhar ta’ Ħamis bejn il-5:00pm u t-8:00pm jew jagħmel kuntatt ma xi membru tal-Kumitat. Id-dettalji jinstabu fuq in-notice board.
 • Apprezzament:  Nixtiequ nirringrazzjawkom tal-ġabra tal-weekend li għadda b’risq il-bżonnijiet tal-parroċċa fejn inġabru €1,520.  Grazzi lil kulħadd.
 • Open Day: The Curia will be open today from 08.30am till 08.00pm. The theme is “A Church which Serves”. This is an opportunity to see how the church serves those in need through parishes,
 • Opening of Catechism Year:   The first meetings will be held this week on the opening of the catechism year at the Parish Church, where both parents and children are required to attend.  The Tuesday meeting starts at 5.00pm and Thursday meeting starts at 5.15pm.  
 • Liberation Mass: A Liberation Mass is going to be held at the Parish Church on Wednesday at 6.30pm.  The theme is Liberation from curses and evil spells.  We encourage your attendance to pray for protection against bad spirits.  There will be no Mass at 7.00pm on Wednesday.
 • Blessed Alexandrina: Friday marks the feast of Blessed Alexandrina and the evening mass at the Parish Church will be celebrated in her name.
 • Marriage Works Group: On Saturday there is the Marriage Works Group monthly meeting.  This year the themes of the meetings will be based on the book entitled ‘The seven principles for making marriage work’. In October we will discuss the theme ‘The secret for marriage to work’.  The meeting will be held at JPII Hall at 7.15pm.  Married couples are encouraged to attend.
 • Meetings for adoloscents who received their confirmation: With the assitance of Y4J we will resume the formaton meetings after confirmaiton. These will be held at the St Julians Centre on Saturdays during the times of catechism meetings. Those who wish to apply must collect the application form at the conference centre on Saturday.
 • Notice from St Julians Band Club:  The St Julians Band Club notifies that they are receiving applications from those children who wish to start learning music or to play an instrument.   Lessons are on Thursdays in the music room inside the band club.  If interested one can simply go on a Thursday between 5pm and 8pm or contact a band club member.  More info on the notice board.
 • Appreciation:  We would like to thank you for the donations made in aid of the Parish Church during last weekend’s collections which amounted to €1,520. Thanks to all.

About the author

Ikkummenta