AVVIŻI– PARISH NOTICES 23 – 24 ta’ Diċembru 2023

 • Quddies għall-Lejliet u Jum il-Milied:

                 Knisja tal-Kunċizzjoni:          5.30pm       Quddiesa tal-Vġili

                 Knisja Parrokkjali:                6.30pm       Quddiesa tal-Vġili

                 Knisja ta’ Lapsi:                    8.00pm       Quddiesa bl-Ingliż

      Knisja Parrokkjali:                9.30pm       Għanjiet tal-Milied mill-Amadeus Chamber Choir

                                                  10.00pm     Priedka tat-tfal segwita mill-Quddiesa tal-Lejl tal-Milied

Jum il-Milied: Ħinijiet tal-Quddies ikunu fit-8.00am, 9.00am (Lapsi), 9.30am, 11.00am u 12.15pm.  Filgħaxija ma jkunx hawn quddiesa fil-Knisja Parrokjali imma jkun hemm waħda fil-knisja tal-Kuncizzjoni fil-5.30pm.

 • Ħin ta’ Talb: Il-Knisja ta’ Lapsi matul din il-ġimgħa se tkun miftuħa bejn nhar it-Tlieta u l-Gimgha bejn il-5.00pm u s-7.00pm, fejn se jkun hemm Ġesu’ Sagramentat espost. Nispiċċaw b’quddiesa nhar il-Ġimgħa fis-7pm. 
 • Quddiesa speċjali:  Nhar il-Ħadd hija l-festa tal-Familja Mqaddsa u ghalhekk waqt il-quddiesa tal-11.00am tkun iddedikata lill-miżżewġin u jsiru t-tiġdid tal-wegħdiet taż-żwieġ.  Inħeġġu lill-miżżewġin biex jattendu.
 • L-aħħar Jum tas-Sena:  Nhar il-Ħadd ser issir Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr lil Alla għal din is-sena fis-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali. Wara jitkanta t-Te Deum u tingħata l-Barka Sagramentali.   Infakkru li waqt din il-Quddiesa ssir il-ġabra b’risq id-Dar tal-Providenza.
 • Uffiċċju Parrokkjali:  L-uffiċċju parrokkjali hu magħluq għal żmien il-festi u jerġa’ jiftaħ nhar l-Erbgħa 3 ta’ Jannar.
 • Awguri:  Il-Kappillan u l-kleru jawguraw l-isbaħ xewqat għal Milied hieni u s-Sena t-tajba.
 • Masses 24 / 25 December:

            Immaculate Conception Chapel:     5.30pm         Vigil Mass

            Parish Church:                            6.30pm         Vigil Mass

            Lapsi Church:                             8.00pm         Mass in English

            Parish Church:                            9.30pm         Hymns by Amadeus Choir

            10.00pm       Children’s Christmas sermon followed by Christmas mass

Christmas Day:  Mass times will be at 8.00am, 9.00am (Lapsi), 9.30am, 11.00am and 12.15pm.  There will be no evening mass at the Parish church but there will be a mass at the Immaculate Conception chapel at 5.30pm.

 • Time of prayer: Lapsi church will be open during this week from Tuesday until Friday from 5.00pm to 7.00pm.  The Holy Eucharist will be exposed for veneration.  The prayer time will conclude with a mass at 7.00pm at Lapsi Church on Friday.
 • Special mass:  Sunday marks the feast of the Holy Family and therefore the 11.00am mass will be dedicated to married couples where there will be a special ceremony of the renewal of vows.  Married couples are encouraged to attend.
 • The last day of the year: A Thanksgiving Mass will be said at 6.30pm on Saturday evening, followed by the Te Deum and a Eucharistic blessing.  May we remind you that a collection for Dar tal-Providenza will be made. 
 • Parish Office: The parish office is closed for the Christmas period and will reopen on Wednesday 3rd January.
 • Greetings:  The Parish Priest and clergy wish you all a blessed Christmas and a Happy New Year.

About the author

Ikkummenta