AVVIŻI – PARISH NOTICES 30 – 31 ta’ Diċembru 2023

 • L-aħħar Jum tas-Sena:  Illejla ser issir Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr lil Alla għal din is-sena fis-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali. Wara jkun hemm il-Barka Sagramentali.   Infakkru li waqt din il-Quddiesa ssir il-ġabra b’risq id-Dar tal-Providenza.
 • L-Ewwel Jum tas-Sena – Is-Solennita’ ta’ Marija Omm Alla: Dakinhar il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-Ħadd.
 • L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar:  Nhar il-Ġimgħa fis-6.30pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni.  L-adorazzjoni tkun bl-intenzjoni tal-paċi fid-dinja.
 • Quddiesa għal dawk li żżewġu fis-sena 2023: Nhar is-Sibt 6 ta’ Jannar fil-5.30pm sa ssir quddiiesa mmexxija minn Mons. Arċisqof fil-Konkatidral ta’ San Ġwann li fiha huma mistiendna l-koppji kollha li żżewġu matul is-sena 2023. Din hi opportunita’ għal dawn l-għarajjes li jiltaqgħu mal-Arċisqof.
 • L-Epifanija tal-Mulej:  Nhar il-Ħadd f’Malta hija s-Solennita’ tal-Epifanija tal-Mulej. Nixtiequ nfakkrukom li din is-sena qed infakkru it-800 sena minn l-ewwel presepju li sar ġewwa Greccjo minn San Frangisk. Tajjeb li f’kull dar inkomplu nsaħħu din it-tradizzjoni tal-presepju fil-familja Maltija li sfortunatament qiegħda tintilef. Inħeġġukom ukoll li nħallu t-tiżjin tal-Milied sal-Epifanija u mhux sa l-ewwel tas-sena.
 • Uffiċċju Parrokkjali:  L-uffiċċju parrokkjali hu magħluq għal żmien il-festi u jerġa’ jiftaħ nhar l-Erbgħa 3 ta’ Jannar.
 • Awguri:  Il-Kappillan u l-kleru jawguraw l-isbaħ xewqat għas-Sena t-tajba.
 • The last day of the year: This evening a Thanksgiving Mass will be said at 6.30pm, followed by the Te Deum and a Eucharistic blessing.  May we remind you that a collection for Dar tal-Providenza will be made during this mass. 
 • First day fo the year and solemnity of our Lady Mother of God:  All mass times will be like every Sunday.
 • First Friday: This Friday will be the First Friday of the month and an adoration follows the 6.30pm Mass at the Parish Church.  The intention will be to pray for peace in the world.
 • Mass for couples who celebrated their marriage in 2023: On Saturday 6th January, the Archbishop will lead a Mass at St John’s Co-Cathedral at 5.30pm. All couples who were married in 2023 are invited.
 • The Epiphany:  Next Sunday we celebrate the solemnity of the Epiphany which closes the Christmas period for the Church.  May we remind you that this year is the 800th anniversary since first the crib created by St Francis in Greccio.  It is important to continue this tradition in our homes which unfortunately is slowly being put aside.  May we also remind you to keep your decorations up until the Epiphany not until the 1st of January.
 • Parish office: The parish office is closed for the festivities and will reopen on Wednesday 3rd January.
 • Best wishes: The parish priest and the clergy wish you all a healthy and prosperous New Year!

About the author

Ikkummenta