AVVIŻI – PARISH NOTICES 10 – 11 ta’ Frar 2024

 • L-Erbgħa tal-IrmiedJum ta’ Sawm u Astinenza:  F’kull quddiesa matul il-jum isir tqegħid tal-irmied.
 • Lectio Divina:  Nhar il-Ġimgħa wara l-quddiesa ta’ filgħaxija se nibdew bil-Lectio Divina għal żmien ir-Randan li se jsir fil-kamra numru 3 fiċ-Ċentru San Ġiljan.  Dan se jkun ukoll online u il-ħolqa tkun aċċessibbli mill-paġna tagħna tal-Facebook dakinhar.
 • Grupp Ħbiberija: Il-ħarġa li jmiss se ssir nhar il-Ġimgħa u mmoru lejn il-lukanda Qawra Palace.  Nitilqu minn Ta’ Giorni fid-8.45am u minn Spinola fid-9am u jkollna buffet breakfast u wara quddiesa. Nirritornaw fis-1.30pm. Min hu nteressat jista’ jċempel l-uffiċċju parrokkjali.
 • Families for Christ: Nhar il-Ġimgħa 16 ta’ Frar se jibdew 5 sessjonijiet ta’ talks bl-isem ta’ 5G Search and Recharge, organiżżati mill-grupp Families for Christ viċìn l-kappella tal-Bon Pastur, Ħal-Balzan.  Dawn huma mibnija fuq prinċipji essenzjali tal-ħajja meħudin minn perspettiva moderna.  Għal aktar informazzjoni ċemplu fuq 99287731 jew email admin@familiesforchrist.mt.
 • Fund raising għar-restawr tal-Knisja ta’ Lapsi:  Se ssirikla ta’ 3 korsijiet nhar il-Ħadd 25 ta’ Frar fiċ-Ċentru San Ġiljan b’risk ir-restawr tal-Knisja ta’ Lapsi. Donazzjonijiet jintlaqgħu mill-kumitat.  Iktar dettalji fuq in-notice boards.
 • Ġabra għas-Seminarju:  Matul il-weekend li ġej se ssir il-ġabra b’risq is-Seminarju.
 • Apprezzament: Grazzi tal-ġabra li saret il-weekend li għadda għall-bżonnijiet tal-parroċċa li laħqet is-somma ta’ € 1,620
 • Ash Wednesday – Day of abstinence and fasting: Ashes will be distributed during every Mass on the day.
 • Lectio Divina:  We shall be organising a series of Lectio Divina sessions throughout Lent.  The first one will be held on Friday at 7pm in room 3 at the St Julians Centre.  This will also be streamed online and the link will be available on our Facebook page during the day.
 • Grupp Hbiberija outing: The next outing will be held on Friday.  We shall be going to the Qawra Palace Hotel to have a buffet breakfast and hear Mass afterwards.  Transport leaves Ta’ Giorni at 8.45am and Spinola at 9am and return at 1.30pm.  One can call the parish office for information.
 • Families for Christ:  A series of 5 talks are going to start on Friday at 7.30pm entitled 5G Search and Recharge at the Buon Pastur Chapel in Balzan, organised by Families for Christ.   The talks are based on essential principles of life taken from a modern perspective. 
 • Fund raising for Lapsi Church:  A three course meal is going to be held at the St Julians Centre on Sunday 25th February in aid of the restoration works at Lapsi Church.  Donations of €25 will be received by the committee.  Further information on the notice boards.
 • Collection for the Seminary:  There will be a collection for the Seminary during next weekend’s Masses.
 • Appreciation:  We thank you for the collections made last weekend in aid of the parish that amounted to €1620.

About the author

Ikkummenta