AVVIŻI – PARISH NOTICES 24 – 25 ta’ Frar 2024

 • Coffee morning:  Nhar it-Tlieta jkun hawn coffee morning fis-sala taċ-Ċentru fid-9.30am.
 • Eżerċizzi għal kulħadd:  Kull nhar ta’ Ħamis għal tlett ġimgħat konsekuttivi minn nhar il-Ħamis li ġej se jibdew l-eżerċizzi tar-Randan fil-Knisja Parrokkjali fis-7.00pm.  Imexxi Fr Keith Bonnici.  Nispiċċaw b’irtir fid-19 ta’ Marzu filgħodu.
 • L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar u Lectio Divina: Fis-6.30pm ikun hawn quddiesa u wara inkomplu bit-tielet Lectio Divina flimkien ma’ mument ta’ adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali.  Dan se jkun ukoll online u il-ħolqa tkun aċċessibbli mill-paġna tagħna tal-Facebook dakinhar.
 • Community policing:  Se ssir laqgħa għar-residenti ta’ San Giljan mal-Community Policing Team nhar is-Sibt 2 ta’ Marzufl-9.45am fis-Sala taċ-Ċentru.  Kulħadd mistieden biex jiġi jisma’ u jiltaqa’ magħhom.
 • Eżerċizzi għall-Persuni Separati: Se jsiru eżerċizzi tar-Randan għall-persuni separati fil-Kurja tal-Arċisqof mit-Tnejn 11 sal-Ġimgħa 15 ta’ Marzu fis-6.30pm.
 • Avviż Kunsill Lokali San Giljan:  Nhar il-Ġimgħa 8 ta’ Marzu se jsir buffet breakfast għall-prezz ta’ €12.  Dan jinkludi ikel, trasport u tifkira tal-okkażjoni. Iktar informazzjoni mill-kunsill lokali sat-2 ta’ Marzu.
 • Coffee morning:  On Tuesday at 9.30am there will be a coffee morning at the conference hall.
 • Lenten talks for all:  These will be held a the parish church at 7pm starting  from this Thursday on three consecutive Thursdays.  They shall be led by Fr Keith Bonnici.  They will be concluded with a half day retreat on the 19th March in the morning.
 • First Friday and Lectio Divina:  At 6.30pm there will be Mass followed the third Lectio Divina and a moment of adoration at the Parish Church.  This will also be streamed online and the link will be available on our Facebook page during the day.
 • Community Policing:   The Community Policing Team is holding a meeting for residents on Saturday 2nd March at the conference hall at 9.45am.  Everyone is welcome to attend and meet them.
 • Lenten talks for separated persons:  These are going to be held at the Archbishop’s Curia from Monday 11th to Friday 15th March at 7.30pm.
 • Local council notice:  A buffet breakfast for the price of €12 will be held on Friday 8th March.  This includes food, transport and a souvenir for the occasion.  More information is available by contacting the St Julians local council until the 2nd March.

About the author

Ikkummenta