AVVIŻI– PARISH NOTICES 20 – 21 ta’ April 2024

 • Ġimgħa Ewkaristika: Din il-ġimgħa se ssir Ġimgħa Ewkaristika madwar Malta fl-okkażjoni tat-tberik tal-Kappella tal-Adorazzjoni Perpetwa Annunzjata fil-Furjana.  Wieħed jista’ jara l-programm kollu fuq in-notice boards tal-parroċċa.
 • Quddies fil-Kapella tal-Kunċizzjoni. Il-quddies tal-530pm mhux sa jsir minn nhar it-Tnejn 22 ta’ April sal-Ħamis 2 ta’ Mejju. Il-quddies jerġa jibda fl-ewwel Ġimgħa tax-xahar, jiġifieri l-Ġimgha 3 ta’ Mejju. 
 • Coffee morning:  Il-coffee morning li jmiss se jsir fis-sala tal-konferenzi nhar l-Erbgħa fid-9.30am.
 • Quddiesa għall-familji: Nhar il-Ħadd il-quddiesa tad-9.30am fil-Knisja Parrokkjali hija għall-familji.  Il-familji huma mħeġġa li jattendu.
 • Ħarġa għall-familji:  Nhar l-Erbgħa l-1 ta’ Mejju, festa pubblika, se norganizzaw mixja bejn ir-Rabat u Ħaż-Żebbuġ imbagħad nieħdu brunch.  Trasport jitlaq minn Ta’ Giorni fl-9.50am u Spinola fl-10.00am u naslu lura sas-1pm.  Prezz ta’ €10 li jinkludi t-trasport u l-brunch.  Min hu nteressat jista’ jċempel l-uffiċċju parrokkjali.
 • Ġabra għall-Karita’: Nirringrazzjawkom tal-ġenerożita’ tagħkom għall-ġabra li saret il-weekend li għadda għall-karita’ fejn ġbarna €2,050.
 • Uffiċċju parrokkjali:  L-uffiċċju parrokkjali se jkun magħluq nhar it-Tlieta.
 • Eucharistic week:  This week a Eucharistic Week around Malta will be celebrated on the occasion of the blessing of the Perpetual Annunciation Adoriation chapel in Floriana.  The programme is on the notice boards. 
 • Masses at Immaculate Conception chapel. The 530pm Mass will not be celebrated between Monday 22 April and Thursday 2 May. Mass will resume on the First Friday of the month, which is Friday 3rd May. 
 • Coffee morning:  The next coffee morning will be held on Wednesday at the Conference Hall at 9.30am.
 • Mass for families:  The 9.30am mass on Sunday will be for families.  Families are encouraged to attend.
 • Outing for families:  We are organising a hike between Rabat and Zebbug on Wednesday 1st May, a public holiday. We shall end with a brunch.  Transport leaves Ta’  Giorni at 9.50am and Spinola at 10.00am and we return by 1pm.  Price €10 including transport and brunch. Reservations at the parish office.
 • Collection for Charity: We thank you for your generosity during last weekend when we celebrated the Day of Charity.   The collection amounted to €2,050.
 • Parish Office: The parish office will be closed on Tuesday.

About the author

Ikkummenta