AVVIŻI – PARISH NOTICES 11 – 12 ta’ Mejju 2024

  • Ġabra:  Nirringrazzjawkom tal-ġabra li saret il-ġimgħa li għaddiet għall-bżonnijiet tal-festa ta’ San Giljan fejn ġbarna €1,350.
  • Velja ta’ talb: Din ser issir nhar is-Sibt mis-7.30pm sad-9.30pm fil-Knisja ta’ San Publiju l-Floriana fl-okkażjoni tal-Festa ta’ Pentekoste li tiġi ċċelebrata l-Ħadd li ġej.
  • Irtir għall-persuni sseparati: Nhar is-Sibt 25 ta’ Mejju bejn it-8.30am u s-2.00pm se jsir irtir immirat għall-persuni sseparati ġewwa Mount St Joseph Retreat house.  Min jixtieq jattendi jista’ jċempel l-uffiċċju parrokkjali jew online fuq dan il-link: https://parrocci.knisja.mt/forms/irtir-ghall-persuni-separati/.
  • Laqgħa mill-Qrib:  Nhar il-Ħadd 26 ta’ Mejju fl-10.30am se ssir il-Laqgħa mill-Qrib għall-Għarajjes li se jiżżewġu fil-sitt xhur li ġejjin u li lestew il-Kors ta’ Kana. Min jixtieq jinkiteb, mitlub iċempel l-Uffiċċju Parrokkjali.
  • Jum l-Omm: Nawguraw lill-ommijiet kollha f’dan il-jum iddedikat lilkom. Il-Mulej iberikkom.
  • Collection:  We thank you for the collection made last weekend for the needs of the feast that amounted to €1,350.
  • Prayer Vigil: This will be held on Saturday from 7.30pm to 9.30pm at St Publius church in Floriana on the occasion of the feast of Pentecost celebrated next Sunday.
  • Laqgħa mill-Qrib: There is going to be a meeting on Sunday 26th May between 10.30am and 1pm at the conference hall for those couples who are getting married in the next 6 months and who completed the Cana Course.  Bookings are to be made at the Parish Office.
  • Mother’s day:  We wish a happy mother’s day to all mothers and may God bless you all.

About the author

Ikkummenta