AVVIŻI – PARISH NOTICES 18 – 19 ta’ Mejju 2024

 • Laqgħat għall-ewwel tqarbina:
  • Nhar it-Tlieta fil-5.00pm issir l-ewwel rehearsal għat-tfal u laqgħa qasira għall-ġenituri fis-5.45pm fil-Knisja Parrokkjali.
  • Nhar is-Sibt fid-9.30am hemm l-Irtir fis-sala tal-konferenzi.
  • Nhar il-Ħadd fid-9.30am issir il-preżentazzjoni tal-tfal waqt il-quddiesa tal-Familji.
 • Laqgħa għall-lajċi: L-Arċidjoċesi ta’ Malta qed torganiżża laqgħa bit-tema ‘Ir-Rikonċiljazzjoni u t-Tama’. Il-kelliem se jkun il-Professur Johan De Tavernier, Professur Emeritu tat-Teoloġija Etika fil-Belġju. Il-laqgħa li tkun bl-Ingliż ser issir nhar it-Tlieta fis-Seminarju tal-Arċisqof, ir-Rabat u tibda fis-7:00pm. Dawk kollha interessati li jattendu huma mitluba jirreġistraw mill-website https://parrocci.knisja.mt/
 • Coffee morning:  Nhar it-Tlieta se jkun hawn coffee morning fis-sala tal-konferenzi fid-9.30am.
 • Grupp Ħbiberija:  Il-ħarġa li jmiss se ssir nhar il-Ġimgħa.  Nitilqu minn Ta’ Giorni fl-10am u Spinola fl-10.15am fejn immorru għal quddiesa fil-kappella ta’ San Pawl tal-Hġejjeġ u wara ikla l-Qawra.  Naslu lura għat-3pm.
 • Irtir għall-persuni sseparati: Nhar is-Sibt li ġej bejn it-8.30am u s-2.00pm se jsir irtir immirat għall-persuni sseparati ġewwa Mount St Joseph Retreat house.  Min jixtieq jattendi jista’ jċempel l-uffiċċju parrokkjali jew online fuq dan il-link: https://parrocci.knisja.mt/forms/irtir-ghall-persuni-separati/.
 • Laqgħa mill-Qrib:  Nhar il-Ħadd li ġej fl-10.30am se ssir il-Laqgħa mill-Qrib għall-Għarajjes li se jiżżewġu fil-sitt xhur li ġejjin u li lestew il-Kors ta’ Kana. Min jixtieq jinkiteb, mitlub iċempel l-Uffiċċju Parrokkjali.
 • Preparation for First Holy Communion:
  • There will be the first rehearsal doing their First Holy Communion on Tuesday at 5.00pm and a short meeting for the parents at 5.45pm at the parish church.
  • On Saturday at 9.30am there is going to be a retreat for the children doing their First Holy Communion in the conference hall.
  • On Sunday, the children doing their First Holy Communion will be presented during the 9.30am Mass at the Parish Church.
 • Meeting for the Laity on Reconciliation and Hope: This Tuesday, a meeting will be held in English for the laity on Reconciliation and Hope. The discussion will be led by Prof. Johan de Tavernier at the Archbishop’s Seminary, Tal-Virtù, Rabat at 7pm. Those who would like to attend can apply on https://parrocci.knisja.mt/lajci/.
 • Coffee morning: This will be held on Tuesday at 9.30am at the conference hall.
 • Grupp Ħbiberija:  The next outing is on Friday.  We leave from Ta’ Giorni at 10am and Spinola at 10.15am where we will hear Mass at the Chapel of San Pawl tal-Hgejjeg followed by lunch in Qawra.  We will by back at about 3pm.
 • Laqgħa mill-Qrib: Reminder about the meeting this Sunday between 10.30am and 1pm at the conference hall for those couples who are getting married in the next 6 months and who completed the Cana Course.  Bookings are to be made at the Parish Office.

About the author

Ikkummenta