AVVIŻI – PARISH NOTICES 25 – 26 ta’ Mejju 2024

 • Ċelebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina:
 • Nhar it-Tlieta fil-5.00pm se jsir it-tieni rehearsal għat-tfal tal-Ewwel Tqarbina fil-Knisja Parrokkjali. Il-ġenituri mitluba jiltaqgħu fil-Knisja fis-6pm biex jingħataw l-aħħar avviż.
 • Nhar l-Erbgħa mill-5.00pm sas-7.00pm ikun hawn is-servizz tal-Qrar għall-ġenituri u t-tfal tal-Ewwel Tqarbina fil-Knisja Parrokkjali.  Il-Qrar huwa miftuħ għal kulħadd u tkun okkażjoni sabiħa li nqerru qabel il-Festa ta’ Corpus.
 • Nhar is-Sibt, 31 tifel u tifla se jiċċelebraw l-Ewwel Tqarbina fil-parroċċa tagħna. Iċ-Ċelebrazzjoni tibda fl-10.30am fil-Knisja Parrokkjali.   Dakinhar il-quddiesa tad-9.00am tkun fit-8.30am.
 • Inkurunazzjoni tal-Madonna: Nhar il-Ħamis fil-5.15pm it-tfal kollha tal-katekiżmu, flimkien mal-ġenituri, jiltaqgħu fuq il-pont għall-inkurunazzjoni tal-istatwa ta’ Sidtna Marija mit-tfal. 
 • Festa ta’ Corpus Christi:  Nhar il-Ħadd wara l-quddiesa tas-7.00pm se ssir purċissjoni b’Ġesu’ Sagramentat akkumpanjat mit-tfal tal-Ewwel Tqarbina li tagħmel waqfa fil-Knisja ta’ Lapsi fejn issir it-talba ta’ Konsagrazzjoni lill-Qalb ta’ Ġesu’ u tingħata l-barka sagramentali.
 • Applikazzjonijiet għall-Katekiżmu: Bħas-sena li għaddiet, ir-registrazzjonijiet ghall-katekizmu bi preparazzjoni għas-sena tal-Ewwel Tqarbina u l-Griżma tal-Isqof sa jintlaqgħu nhar it-Tlieta 3 ta’ Settembru u l-Ħamis 5 ta’ Settembru   fis-sala tal-konferenzi, bejn il-5:00pm u s-7:00pm.
 • Tfal li jgħixu fil-parroċċa ser jingħataw preferenza. Mhux ser jiġu aċċettati reġistrazzjonijiet ġodda wara dawn il-ġranet. 
 • Celebration of the First Holy Communion:
 • On Tuesday at 5.00pm there will be the second preparatory meeting in the Parish Church for the children doing their First Holy Communion. Parents should gather at the church at 6pm for any last minute notices.
  • On Wednesday from 5.00pm to 7.00pm there will be confession available for the parents and children doing their First Holy Communion.  Confession is however open to all and it is recommended that we go to confession before the feast of Corpus Christi.
  • On Saturday 31 children will be receiving their First Holy Communion in our Parish.  The celebration starts at 10.30am in the Parish Church.   The 9.00am mass at the Parish church will be held at 8.30am instead.
 • Marian Celebration: All children attending Catechism classes together with their parents are meeting on the bridge on Thursday at 5.15pm for the crowning of Our Lady. 
 • Feast of Corpus Christi: On Sunday after the 7.00pm mass there will be a procession with the Holy Eucharist, accompanied by the children who received their First Holy Communion.  The procession will enter Lapsi Church where the prayer of the consegration to the Sacred Heart of Jesus will be said and a sacramental blessing will be given.
 • Catechism applications
 • As we did last year, registrations for catechism in preparation for First Holy Communion and Confirmation, will be accepted on Tuesday 3rd and Thursday 5th September at St Julians Conference Centre between 5pm and 7pm. We remind you that both parents need to sign the application forms. 
 • Children from the parish will be given priority and late applications will not be considered.

About the author

Ikkummenta