AVVIŻI – PARISH OFFICES 4 – 5 ta’ Mejju 2024

 • Ġabra: Illum hu l-ewwel Ħadd tax-xahar u għalhekk il-ġbir kollu li jsir dan il-weekend hu għall-bżonnijiet tal-festa.
 • May fair: Għada/llum qed ssir fiera ġewwa l-iskola primarja ta’ San Giljan mid-9am sal-4pm u jkun hemm attivita’ tas-civil protection fl-10am, car boot sale, bouncy castle u affarijiet għall-bejgħ anki affarijiet maħdumin bl-idejn.
 • Grupp ta’ talb ta’ Padre Pio: Nhar it-Tnejn ikun hawn il-laqgħa tal-grupp Padre Pio fil-knisja tal-Kunċizzjoni fil-4.45pm.
 • Pellegrinaġġ: Se jsir pellegrinaġġ nhar l-Erbgħa fis-6pm f’Xatt is-Sajjieda Marsaxlokk u wara quddiesa konċelebrata mill-Isqof Emeritu George Frendo fis-Santwarju Madonna ta’ Pompei.
 • Jum Internazzjonali tal-Familja: Nhar il-Ħadd fid-9.30am se ssir quddiesa speċjali għall-familji b’barka speċjali f’l-okkazjoni tal-Jum Internazzjoniali tal-Familja.
 • Magħmudija:  Nhar il-Ħadd, waqt il-quddiesa tal-11.00am fil-Knisja Parrokkjali, se jkun iċċelebrat is-sagrament tal-Magħmudija.
 • Laqgħa mill-Qrib:  Nhar il-Ħadd 26 ta’ Mejju bejn l-10.30am u s-1.00pm se ssir il-Laqgħa mill-Qrib għall-għarajjes li se jiżżewġu fis-sitt xhur li ġejjin u li lestew il-Kors ta’ Kana.  Min jixtieq jinkiteb, mitlub iċempel l-uffiċċju parrokkjali.
 • Talb għall-mejtin tal-parroċċa: Dan ix-xahar għaddew għall-ħajja ta’ dejjem Tony Lewkowicz, William Bannister, Anthony Monsigneur u Maryanne Spiteri.  Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…
 • Uffiċċju parrokkjali:  L-uffiċċju parrokkjali se jkun magħluq nhar it-Tlieta.
 • Collection:  This is the first weekend of the month and the collection will go towards the needs of the feast.
 • May Fair: The May Fair is being held at the primary school on tomorrow/today from 9am until 4pm.  There will be a civil protection activity at 10am, as well as a car boot sale, a bouncy castle, as well as handmade items for sale.
 • Padre Pio Group:  The Padre Pio will be meeting on Monday at 4.45pm at the Immaculate Conception Chapel.
 • Pilgrimage:  A pilgrimage is being held on Wednesday at 6pm at Xatt is-Sajjieda in Marsaxlokk and will be followed by a Mass led by Bishop Emeritus George Frendo in the Sanctuary dedicated to our Lady of Pompeii.
 • International day of the Family:  The Sunday Mass at 9.30am will be specially dedicated to families and will include a blessing on the occasion of the International Day of the Family.
 • Baptism: On Sunday the sacrament of Baptism will be celebrated during the 11.00am mass in the Parish Church.
 • Laqgħa mill-Qrib: There is going to be a meeting on Sunday 26th May between 10.30am and 1pm at the conference hall for those couples who are getting married in the next 6 months and who completed the Cana Course.  Bookings are to be made at the Parish Office.
 • Prayers for our faithful departed:  We pray for Tony Lewkowicz, William Bannister, Anthony Monsigneur and Maryanne Spiteri who entered eternal life during the past month.  Eternal rest grant unto them O Lord …
 • Parish Office: The parish office will be closed on Tuesday.

About the author

Ikkummenta