AVVIŻI– PARISH NOTICES 1- 2 ta’ Ġunju 2024

  • Festa ta’ Corpus Christi:  Infakkrukom li għada filgħaxija/illejla wara l-quddiesa tas-7.00pm se ssir purċissjoni b’Ġesu’ Sagramentat akkumpanjat mit-tfal tal-Ewwel Tqarbina li tagħmel waqfa fil-Knisja ta’ Lapsi fejn issir it-talba ta’ Konsagrazzjoni lill-Qalb ta’ Ġesu’ u tingħata l-barka sagramentali.
  • Grupp ta’ talb ta’ Padre Pio: Nhar it-Tnejn ikun hawn il-laqgħa tal-grupp Padre Pio fil-knisja tal-Kunċizzjoni fil-4.45pm.
  • Festa tal-Qalb ta’ Gesu:  Nhar il-Ġimgħa hi l-festa tal-Qalb ta’ Ġesu u l-ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fis-7.00pm issir quddiesa solenni u wara jkun hawn adorazzjoni.
  • Fundraising BBQ:  Se jsir barbecue fuq it-terrace taċ-Ċentru nhar il-Ġimgħa 14 ta’ Ġunju fis-7.30pm.  Donazzjoni ta’ €15 jinkludi ikel, ilma u inbid (tfal taħt it-12-il sena €10).  Bookings fl-uffiċċju parrokkjali.  Kulħadd mistieden.
  • Talb għall-mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Mejju għaddew għall-ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Paul Mifsud, Saveria Grech u Salvatore Spiteri.  Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…
  • Feast of Corpus Christi:  We remind you that tomorrow/this evening after the 7.00pm mass there will be a procession with the Holy Eucharist, accompanied by the children who did their First Holy Communion.  The procession will stop at Lapsi Church where the prayer of the consecration to the Sacred Heart of Jesus will be said and a sacramental blessing will be given.
  • Padre Pio Group:  The Padre Pio will be meeting on Monday at 4.45pm at the Immaculate Conception Chapel.
  • Feast of the Sacred Heart of Jesus: On the occasion of the feast of the Sacred Heart of Jesus and also being the first Friday of the month, there will be solemn Mass on Friday at 7.00pm followed by an adoration.
  • Fundraising BBQ:  This will be held on Friday 14th June on the terrace of the St Julians Centre.  A donation of €15 includes, food, water and wine (€10 for children under 12 years).  Bookings at the parish office.  Everyone is invited.
  • Prayers for the faithful departed: During the month of May the following persons have passed to eternal life: Paul Mifsud, Saveria Grech and Salvatore Spiteri.  Eternal rest grant unto them O Lord …

About the author

Ikkummenta