AVVIŻI – PARISH NOTICES 22 – 23 ta’ Ġunju 2024

  • Solennita’ ta’ S. Pietru u S. Pawl:  Nhar is-Sibt, taħbat is-Sollenita’ tal-martirju ta’  S. Pietru u S. Pawl. Hija wkoll festa pubblika. Il-ħinijiet tal-quddies ikunu bħal bħal ta’ nhar ta’ Sibt. Tkun ħaġa sabiħa li min jista’ jieħu sehem fil-quddiesa f’din is-Solennita’.
  • Quddiesa għall-familji: Nhar il-Ħadd ser issir quddiesa għall-familji fil-Knisja Parrokkjali fid-9.30am u tkun animata mit-tfal.
  • Ġabra ta’ San Pietru: Hija x-xewqa tal-Q.T. il-Papa Franġisku li l-weekend li ġej issir ‘l-Offerta ta’ San Pietru’.  B’din il-ġabra nkunu qiegħdin nuru l-imħabba tagħna lejn il-Papa Franġisku u ngħinuh bien ikun jista’ jifrex dejjem aktar il-ħidmiet tiegħu ta’ Ragħaj tal-Knisja Universali permezz ta’ għotjiet ta’ karita’ mad-dinja kollha, ma’ ħutna l-aktar fil-bżonn, speċjalment dawk li huma milqutin minn xi emerġenza, diżastru naturali jew gwerra. Inħeġġukom li tkunu ġenerużi.
  • Avviżż Kunsil Lokali: Il-Kunsil Lokali javza’ li kull min hu Cat feeder ġentilment mitlub li jmur l-uffiċċju tal-Kunsil biex jireġistra għal-iskema l-ġdida sal 24 ta’ Lulju. Jekk il-qtates huma microchipped intom mitlubin tieħdu l-informazzjoni dwar dawn il-qtates.
  • Solemnity of St Peter and St Paul:  Saturdaymarks the Solemnity of the martyrdom of St Peter and St Paul. It is also a public holiday.  Mass times will be the same as on Saturdays.  It is recommended if one participates in Holy Mass on this solemnity.
  • Family Mass:  The 9.30am Mass on Sunday will be for families and will be animated by children.
  • Collection for the Pope:  It is the wish of his Holiness Pope Francis that a collection known as the Offering of St Peter be held next weekend. 
    Donations will be aimed to show our love towards the Pope and will go to help him further spread his works as Shepherd of the Universal Church by means of international donations of charity, to those most in need, especially those hit by emergencies, natural disasters and war.  The Archbishop encourages us to be generous, and show our unity with the Pope.
  • Notice by the Local Council: The Local council notifies all cat feeders to kindly call at the council’s office to register to a new scheme up till the 24th July. If the cats are microchipped you are requested to take the information about these cats.

About the author

Ikkummenta