AVVIŻI– PARISH NOTICES 29 – 30 ta’ Ġunju 2024

 • Ġabra ta’ San Pietru: Infakkrukom li llum qed issir ‘l-Offerta ta’ San Pietru’.  B’din il-ġabra nkunu qiegħdin nuru l-imħabba tagħna lejn il-Papa Franġisku u ngħinuh bien ikun jista’ jifrex dejjem aktar il-ħidmiet tiegħu ta’ Ragħaj tal-Knisja Universali permezz ta’ għotjiet ta’ karita’ mad-dinja kollha, ma’ ħutna l-aktar fil-bżonn, speċjalment dawk li huma milqutin minn xi emerġenza, diżastru naturali jew gwerra. Inħeġġukom li tkunu ġenerużi.
 • Grupp ta’ talb ta’ Padre Pio: Nhar it-Tnejn ikun hawn il-laqgħa tal-grupp Padre Pio fil-knisja tal-Kunċizzjoni fil-4.45pm.
 • Anniversarju mill-Ordinazzjoni:
  • Nhar it-Tnejn/Għada jaħbat l-10 anniversarju tal-ordinazzjoni saċerdotali ta’ Fr Paul. Quddiesa ta’ ringrazzjament lil Alla se ssir nhar it-Tnejn fis-7pm.
  • Nhar it-Tlieta jaħbat ukoll il-25 anniversarju tal-ordinazzjoni ta’ Fr Stefan Attard. Bħala parroċċa se niċċelebrawh nhar il-Ħadd 7 ta’ Lulju fil-quddiesa tas-7pm.  Inħeġġukom tattendu.
 • L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Nhar il-Ġimgħa fis-7.00pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali.
 • Talb għall-mejtin tal-parroċċa: Dan ix-xahar għaddew għall-ħajja ta’ dejjem Julian Bonello, Alfred Galea, Teresa Grech, Stephen Borg u Alex Cuschieri.  Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…
 • Collection for the Pope:  This is a reminder that today’s collection is for the Offering of St Peter.  Donations show our love towards the Pope and will go to help him further spread his works as Shepherd of the Universal Church by means of international donations of charity, to those most in need, especially those hit by emergencies, natural disasters and war.  The Archbishop encourages us to be generous, and show our unity with the Pope.
 • Padre Pio Group:  The Padre Pio will be meeting on Monday at 4.45pm at the Immaculate Conception Chapel.
 • Anniversary of Ordination:
  • On Monday/tomorrow, it’s the 10th anniversary from the ordination of Fr Paul.   A thanksgiving Mass will be held at 7pm on Monday evening.
  • On Tuesday, it’s Fr Stefan Attard’s 25th anniversary from his ordination.  As a parish we will celebrate this during the evening mass on Sunday at 7pm.
 • First Friday:  On Friday being first Friday there will be an adoration after evening Mass at 7pm.
 • Prayers for our faithful departed:  We pray for Julian Bonello, Alfred Galea, Teresa Grech, Stephen Borg and Alex Cuschieri who entered eternal life during the past month.  Eternal rest grant unto them O Lord …

About the author

Ikkummenta