AVVIŻI – PARISH NOTICES 8 – 9 ta’ Ġunju 2024

  • Ġabra:  Illum se ssir il-ġabra għall-bżonnijiet tal-Parroċċa.
  • Festa ta’ Sant’Antnin: Nhar il-Ħamis fis-6.30pm ser tiġi ċċelebrata l-festa ta’ Sant’ Antnin. Fil-Knisja ta’ Lapsi issir quddiesa bil-prietka dwar il-qaddis, li fi tmiemha jsir ukoll it-tberik u t-tqassim tal-ħobż. Din il-quddiesa, li ser tkun animata minn membri tal-Kor Coro Bel Canto.
  • Fundraising BBQ:  Se jsir barbecue fuq it-terrace taċ-Ċentru nhar il-Ġimgħa 14 ta’ Ġunju fis-7.30pm.  Donazzjoni ta’ €15 jinkludi ikel, ilma u inbid (tfal taħt it-12-il sena €10).  Kulħadd mistieden.  Bookings sa nhar it-Tnejn fl-uffiċċju parrokkjali. 
  • Applikazzjonijiet għall-Katekiżmu: Bħas-sena li għaddiet, ir-registrazzjonijiet ghall-katekizmu bi preparazzjoni għas-sena tal-Ewwel Tqarbina u l-Griżma tal-Isqof sa jintlaqgħu nhar it-Tlieta 3 ta’ Settembru u l-Ħamis 5 ta’ Settembru.  Tfal li jgħixu fil-parroċċa ser jingħataw preferenza. Mhux ser jiġu aċċettati reġistrazzjonijiet ġodda wara dawn il-ġranet. 
  • Uffiċċju Parrokjali: L-uffiċċju parrokkjali sa jkun magħluq nhar it-Tlieta u l-Ħamis matul din il-ġimgħa u l-ġimgħa d-dieħla.
  • Collection:  Today’s collection will be for the needs of the parish.
  • Feast of St Anthony:  We celebrate St Anthony’s feast on Thursday. A Mass will be celebrated at Lapsi Church at 6.30pm animated by the Coro Bel Canto with a homily about St Anthony and afterwards there will be the blessing of bread which will be distributed to those attending.
  • Fundraising BBQ:  This will be held on Friday 14th June on the terrace of the St Julians Centre.  A donation of €15 includes, food, water and wine (€10 for children under 12 years).  Bookings at the parish office until Monday.  Everyone is invited.
  • Catechism applications: As we did last year, registrations for catechism in preparation for First Holy Communion and Confirmation, will be accepted on Tuesday 3rd and Thursday 5th September.  We remind you that both parents need to sign the application forms.  Children from the parish will be given priority.
  • Parish Office: The parish office will be closed on Tuesday and Thursday this week and the following week.

About the author

Ikkummenta