AVVIŻI – Parish Notices 6 – 7 ta’ Lulju 2024

 • Ġabra:  Dan huwa l-ewwel weekend tax-xahar u għalhekk il-ġabra li sa ssir sa tkun b’risq l-ispejjeż tal-festa.  Sa issa fl-ewwel ġabra li għamilna għall-festa f’Mejju li għadda ġbarna €1,350. Infakkrukom li biex inżommu l-livell tas-sena l-oħra rridu ngħollu l-ammont tal-ġabra inkella ma jibqgħalniex alternattiva u jkollna nnaqsu l-ispejjeż.
 • Filwaqt li nirringrazjaw lil kull min tagħna donazzjoni fl-envelopes, infakkru lil dawk li għadhom ma kkontribwewx biex jagħmlu dan. Qed inħallu xi envelopes mal-bibien biex dawk li ma rċevewx l-envelope jew mhux mill-parroċċa tagħna imma għandhom għal qalbhom il-festa, jistgħu jikkontribwixxu xorta waħda.
 • Hawnhekk għandkom issibu d-dettalji tal-bank jekk tippreferu tibagħtu transfer:
 • Bank: HSBC Swieqi
 • BIC: MMEBMTMT
 • IBAN:  MT51 MMEB 44026 0000 0000 2036 127001
 • Jekk jogħġobkom iktbu li donazzjoni għall-festa fid-dettalji.
 • Djaknu: Nilqgħu fostna lid-Djaknu Francis Ham mill-Korea u li qed jistudja Ruma li qed jagħmel esperjenza pastorali fil-parroċċa tagħna għal dawn il-ħmistax. Nitolbu għalih.
 • Ringrazzjament: Il-Ġabra tal-Offerta tal-Papa għall-karitajiet li saret il-ġimgħa l-oħra kienet ta’ €1,900.
 • Collection:  This is the first weekend of the month and the collection will go towards the needs of the feast of St Julian at the end of August.  During the first collection we held in May, we had collected €1,350.  I’m sure you appreciate we need to collect more in order to enjoy the feast at last year’s level, or we will have no alternative but to lower the expenses for this year.
 • While we thank all those who sent in the envelope donation, we remind those who have not yet done so to do so at the earliest.  There are also some envelopes at the doors of the church in case you haven’t received one, and also for those who are not from St Julians and would like to make a donation as well.
 • Hereunder are also the bank details should you prefer to make a bank transfer:
 • Bank: HSBC Swieqi
 • BIC: MMEBMTMT
 • IBAN:  MT51 MMEB 44026 0000 0000 2036 127001
 • Please specify that it’s a donation for the feast.
 • Deacon: We welcome among us Deacon Francis Ham from Korea who is studying in Rome and will be having a pastoral experience with us for the next two weeks.  We keep him in our prayers.
 • Appreciation:  The collection for the Pope’s charities amounted to €1,900 last weekend.

About the author

Ikkummenta