Dun Ġwann Galea

Dun Ġwann Galea twieled fis-26 ta’Frar 1937.  Huwa ġie ordnat saċerdot fis-7 t’April 1962.  Erba’ snin wara, igifieri fl-1966 ġie maħtur kappillan tal-parroċċa ta’ San Ġiljan – pożizzjoni li dam jokkupa ghal sittax il-sena sħaħ.  Dun Ġwann fost affarijiet ohra, jibqa’ magħruf ghat-tkomplija tal-bini tal-knisja u ghas-suċċessi li kellu s-St Julians Choir.

Dun Ġwann dejjem kien involut f’ħidma ma taqta xejn u fil preżent huwa jmexxi iċ-ċentru ta’ edukazzjoni, rikreazzjoni u kultura religjuza jew ahjar l-Istitut Kattoliku li jinsab fil-Floriana.  Il-lum l-Istitut Kattoliku, barra mill-Azzjoni Kattolika Maltija, li zammet is-Sede Centrali taghha fih, jospita wkoll diversi Movimenti ohra: il-Kummissjoni Kateketika Nazzjonali, il-Moviment ta’ Cana, l-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali, id-direzzjoni tal-Lehen is-Sewwa u l-Kummissjoni Kultura tal-Arcidjocesi. Fih isiru korsijiet fuq suggetti varji, tahdidiet u attivitajiet ohra, mhux biss mill-ghaqdiet residenti, imma anki minn gruppi u organizzazzjonijiet barranin, li jsibu l-facilitajiet li joffri l-Istitut Kattoliku komdi ghall-htigijiet taghhom.

 

*******************

 

Fr. John, better known as Dun Ġwann, was born on the 26th February 1937. He was ordained on the 7th April 1962. Four years later, he was appointed Parish Priest of St. Julians Parish, and he retained this position for sixteen years. Dun Ġwann will always be remembered for – amongst other works – being the Parish Priest under whose guidance the building of the new Parish church was completed, and also for the many successes enjoyed by the St. Julians Choir which he had formed, and of which he was the choir master.

Dun Ġwann was always involved in the ongoing work of the Parish. Currently, he is the head of the Catholic Institute in Floriana – a centre for religious culture, education and recreation. The Catholic Institute is home to the Maltese Catholic Action, as well as to various other organisations : the National Catechetical Commission, the Institute of Pastoral Formation, the Cana Movement etc. This centre is also a lecture and conference centre and hosts other organisations such as the Stitch in Time Cross Stitch Club.