Dun Stefan Attard

Fr Stefan Attard twieled fit-28 t’April 1972. Studja fil-Kulleġġ De La Salle. Kompla l-istudji tiegħu fl-Universita’ ta’ Malta u s-Seminarju tal-Arċisqof. Ġie ordnat saċerdot fit-2 ta’ Lulju 1999 minn Mons Arċisqof Ġ. Merċieca. Huwa għamel sentejn esperjenza pastorali fil-Parroċċa tal-Ibraġ qabel ma ntbgħat jistudja l-Iskrittura fl-Istituto Pontificio Biblico f’Ruma. Huwa ħa d-Dottorat fl-Iskrittura Mqaddsa bi speċjaliżazzjoni fuq il-Ktieb tas-Salmi mill-Istess Universita’ f’Diċembru 2013. Huwa lecturer fl-Iskrittura fil- Fakulta’ tat-Teoloġija fl-Universita’ ta’ Malta sa minn Ottubru 2013. F’Settembru 2013 ntbgħat jagħmel esperjenza pastorali fil-Parroċċa ta San Ġiljan.

 

********************

 

Fr. Stefan Attard was born on the 28th April 1972. He received his education at De La Salle college, and his tertiary education at the Archbishops Seminary and the University of Malta. On the 2nd July 1999 he was ordained by Archbishop Joseph Mercieca. Following his ordination, Fr. Stefan spent two years working in the Parish of Ibraġ before going on to further his Scriptural studies at the Pontifical Biblical Institute (Isitituto Potificio Biblico) in Rome. He received his Doctorate in the Holy Scriptures – specialising on the Book of the Psalms – in December 2013. In September 2013, on his return from Rome, Fr. Stefan was asked to work in the Parish of St. Julians, and in October 2013 Fr. Stefan was appointed lecturer at the University of Malta’s Faculty of Theology.