Knisja Parrokjali San Ġiljan

Ħinijiet tal-Quddies

Knisja Parrokkjali San ĠiljanKnisja Parrokjali San Ġiljan

Il-knisja ġiet ikkonsagrata fis-17ta’ Diċembru 1978

 

Kappillan

Rev Paul Mizzi

Ufficcju Parrokkjali

115 Triq Lapsi, San Ġiljan STJ 1260

Email

parrocca.san.giljan@maltadiocese.org

kappillan@stjuliansparish.org

Telephone

21380270

Ħinijiet tal-Quddies

Ħdud u Festi Kmandati: 8.00, 9.30, 11.00am, 12.15 (in English), 6.30 pm (xitwa); 7.00 pm (sajf)

Sibtijiet: 9.00 am; 6.30pm and 7.45pm

Matul il-gimgħa: 7.00, 9.00 am; 6.30 pm (xitwa), 7.00 pm (sajf)

Knejjes oħra

 

Knisja l-qadima (Ta’Lapsi)Lapsi Church

Din il-knisja serviet ta’parrocca mill-1891 sakemm inbniet il-knisja parrokkjali eżiżtenti.

Rettur:

Rev Paul Mizzi

Ħinijiet tal-Quddies

Ħdud u Festi Kmandati: 9.00 am

Matul il-gimgħa: 7.45 am

Knisja Immakulata KunċizzjoniImmakulata Kuncizzjoni San Giljan

Il-Knisja ta’ l-Immakulata Kunċizzjoni, ġiet mibnija mill-Prijur tal-Lombardija Fra Raffeale Spinola, viċin tal-palazz tiegħu – dak imsejjaħ il-Palazz ta’Spinola.  Il-knisja inbniet fl-1687 u tkabbret fil-bidu tas-seklu għoxrin.  Bħalissa għaddej xogħol kbir ta’restawr f’din il-kappella.

Rettur:

Rev Paul Mizzi

Ħinijiet tal-Quddies

Ħdud u Festi Kmandati:  Xejn

Matul il-gimgħa: 5.30pm

Knisja Santa RitaSanta Rita San Giljan

Rettur:

Rev Martin Micallef

OSA

Telephone

2137 7708

 

Ħinijiet tal-Quddies

Ħdud u Festi Kmandati: 08.30 am, 10.00am (is-sena kollha), 12.00 (minn Ottubru sa Lulju)

Is-Sibt: 07.00 pm; 09.00 pm (Quddiesa ghaż-żgħażagħ)

Matul  il-gimgħa: 6.30am, 8.30 am

Knisja Ommna Marija tal-Parir it-TajjebOur Lady of Good Counsel Paceville

Rettur:

Rev Mario Abela OSA

Telephone

2135 4464

 

Ħinijiet tal-Quddies

Ħdud u Festi Kmandati: 7.30, 9.00,  11.30 am (English)

Is-Sibtijiet: 7.30am, 9.30pm (Quddiesa ghaż-żgħażagħ-Millennium Chapel)

Matul il-gimgħa: 7.25am, 8.30am, 6.45 pm

Monasteru ta’Santa Klara (Klarissi)Klarissi San Giljan

Rettur

Rev Julian Sammut OFM

Telephone

21383341

 

Ħinijiet tal-Quddies

Ħdud u Festi Kmandati: 06.30 am, 11.00am

Matul  il-gimgħa: 6.30am

 

Kappella tal-Adorazzjoni (biswit il-Knisja Parrokkjali) AC

Il-kappella tinfetaħ kuljum fis-7.30am u tibqa’ miftuħa sad-9.30pm

Ikkummenta