Abbatini San Giljan

Is-sejħa tal-abbatini

L-abbati huwa persuna (tifel/tifla jew żgħażugħ/a) li jixtieq ikun ħabib ta’ Ġesu. Għalhekk li tkun abbati hija tassew grazzja spċjali li l-Mulej agħti lil xi wħud biex iservuh fuq l-altar fiċ-Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija u f’xi funzjonijiet Liturġiċi oħra.

Id-dmirijiet tal-abbatini

L-abbati fil-parroċċa tagħna għandu dawn id-dmirijiet prinċipali:

  • Jattendi regolarment  għas-servizz ta’ meta jkun mitlub minnu.
  • Jieħu sehem fil-quddiesa tal-Ħadd.
  • Jattendi ghal-laqgħa li ssir darba kull ħmistax.
  • Jipparteċipa fl-attivitajiet li jiġu organizzati apposta ghalihom.

Stedina

Għeżież ġenituri, l-għaqda tal-abbatini tal-parroċċa tagħna tixtieq tistieden lit-tifel/tifla tagħkom biex jekk bl-għajnuna ta’ Alla jidħol abbati  mal-grupp sabiħ li għandna fil-parroċċa tagħna. Dawk li huma interessati jistgħu jimlew l-formola u  jibgħatuha b’email jew iġibuha direttament l-uffiċċju parrokkjali.

Nirringrazzjawkom tal-kooperazzjoni tagħkom

Pubblikazzjoni tal-Abbatini

Kull 3 xhur tiġi pubblikata rivista elettronika dwar l-abbatini. Ikklikkja fuq il-links hawn taħt biex tkun tista’ taqra ir-rivista Christ’s Troops.

Edition 11: Jul – Sep 2022 – Click here

Edition 10: Apr – Jun 2022 – Click here

Edition 9: Jan – Mar 2022 – Click here

Edition 8: Oct – Dec 2021 – Click here

Edition 7: Jul – Sep 2021 – Click here

Edition 6: Apr – Jun 2021 – Click here

Edition 5: Jan – Mar 2021 – Click here

Edition 4: Oct – Dec 2020 – Click here

Edition 3: Jul – Sep 2020 – Click here

Edition 2: Apr-Jun 2020 – Click here

Edition 1: Jan-Mar 2020 – Click here

First Edition: Oct-Dec 2019 – Click here

Ikkummenta