Il-Qassisin tal-Parroċċa

Il-Kleru tal-Parroċċa

Dun Stefan Attard

Fr Stefan Attard twieled fit-28 t'April 1972. Studja fil-Kulleġġ De La Salle. Kompla l-istudji tiegħu fl-Universita' ta' Malta u s-Seminarju tal-Arċisqof. Ġie ordnat saċerdot fit-2 ta' Lulju 1999 minn Mons Arċisqof Ġ. Merċieca. Huwa għamel sentejn esperjenza pastorali fil-Parroċċa tal-Ibraġ qabel...

Dun Ġwann Galea

Dun Ġwann Galea twieled fis-26 ta'Frar 1937.  Huwa ġie ordnat saċerdot fis-7 t'April 1962.  Erba' snin wara, igifieri fl-1966 ġie maħtur kappillan tal-parroċċa ta' San Ġiljan - pożizzjoni li dam jokkupa ghal sittax il-sena sħaħ.  Dun Ġwann fost affarijiet ohra, jibqa'...

Dun Paul Mizzi

Kappillan - Parish Priest

Dun Paul Mizzi twieled fl-24 t’ Awissu 1967 fl-isptar Blue Sisters u trabba tas-Sliema – fil-parrocca tal-Madonna tas-Sacro Cuor fejn irċieva l-ewwel sagramenti u serva bħala abbati. Dun Paul huwa l-kbir minn żewġ aħwa u flimkien ma ħuħ, kellhom trobbija...

Dun Joshua Cortis – Viċi Kappillan

Viċi Kappillan

Dun Joshua Cortis twieled fit-23 ta’ Diċembru 1987.  Huwa l-kbir fost żewġ aħwa subien.  Attenda l-iskola primarja l-Ħamrun, imbagħad l-iskola sekondarja fis-seminarju r-Rabat.  Wara li temm l-iskola sekondarja għamel sentejn il-Junior College, u wara daħal l-universita’ fejn gradwa b’Baċellerat fil-Kimika...

Saċerdoti mill-Parroċċa

Ikkummenta