Uffiċċju Parrokkjali

Ħinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn id-09.30am – 12.30pm.

Fil-għaxija: Nhar ta’ Tnejn mill-5.00pm sas-6.30pm (Sajf 1730-1900)

Tista wkoll tibgħat email fuq psg@maltadiocese.org

jew iċċempel 21380270.

Jekk ma tkunx tista’ tiġi biex tinqeda, tista’ wkoll tibgħat email biex isirlek appuntament.

Grazzi.

DONAZZJONIJIET:

Donazzjonijiet lill-parroċċa jistgħu isiru permezz ta’ Bank Transfer fuq:
IBAN : MT51MMEB44026000000002036127001
Parrocca San Giljan

PARISH OFFICE

Opening times:

Monday to Friday 09:30am – 12:30pm

Monday: 17:00 -18:30   (Summer: 1730-1900)

You can also email us with your requirement on psg@maltadiocese.org

or call 21380270 for information.

If it isn’t possible for you to visit us during opening times, kindly email us for an appointment.

Thank you.

DONATIONS: 

Any donations to the Parish may be effected via bank transfer, as per details hereunder :
IBAN : MT51MMEB44026000000002036127001
Parrocca San Giljan

Ikkummenta