Uffiċċju Parrokkjali

Ħinijiet tal-ufficcju parrokjali

 

Minħabba l-COVID-19 Bħalissa l-uffiċċju qed ikun miftuħ għall-pubbliku

mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn l-10.30am – 12.30pm.

L-aħjar li tibgħat email fuq [email protected]

jew iċċempel 21380270.

Jekk ma tkunx tista’ tiġi filgħodu biex tinqeda,

tista’ wkoll tibgħat email biex isirlek appuntament.

Grazzi.

 

PARISH OFFICE

The office is currently opening to the public

only between 10.30am and 12.30pm Monday to Friday.

It is preferable that you email us with your requirement on [email protected]

or call 21380270 for information.

If it isn’t possible for you to visit us during opening times,

kindly email us for an appointment.  Thank you.

Ikkummenta