Rendikont Finanzjarju tal-Parroċċa – Sena 2021

Bħal kull entita’ oħra, fl-aħħar tas-sena l-parroċċa wkoll tippubblika r-rendikont finanzjarju tagħha u tevalwa l-pożizzjoni finanzjarja tagħha. Żgur li parroċċa ħajja u mifruxa bħal din, tirrekjedi ħafna spejjeż. Barra minn hekk biex nippreservaw il-wirt ta’missirijietna, jeħtieġ ħafna spejjeż fuq restawr u manutenzjoni.

Hawn taħt issibu kopja tar-rendikont kif ippreżentat mill-kappillan Dun Claude Portelli waqt il-quddiesa tal-aħħar tas-sena. Min jixtieq aktar dettalji għandu jikkuntattja l-uffiċċju parrokkjali.

St-Julians-Parish-Church.-Financial-Report-2021