Servizzi oħra fil-parroċċa

TQARBIN TAL-MORDA: Kull nhar ta’Ġimgħa. Il-qraba tal-morda jistgħu jikkuntattjaw għat-Tqarbin fl-Uffiċċju Parrokkjali fuq in-numru 21380270.

MAGĦMUDIJA:  Tingħata l-Ħadd waqt il-Quddies kif indikat fil-kalendarju parrokkjali.  Isir notament minn qabel fl-Uffiċċju Parrokkjali.

RUŻARJU: Kuljum, 20 minuta qabel il-quddiesa tas-7.00am, qabel il-quddiesa tad-09.00am u qabel il-quddiesa ta’ filgħaxija.  Nhar ta’Ħadd fis-7.30am u qabel il-quddiesa ta’ fil-għaxija.

ADORAZZJONI: Kull l-ewwel Ġimgħa tax-xahar wara l-quddiesa ta’fil-għaxija.  Il-Kappella tal-Adorazzjoni tkun miftuħa kuljum

QRAR:
Kuljum fis-sagristija qabel il-quddies u kull meta jintalab personalment.

******************************

Other services offered by the Parish

EUCHARISTIC SERVICES: Any parishoners who are unable to attend Mass and receive Holy Communion due to illness can contact the Parish Office on tel.: 21380270. The Priests visit these people on Fridays.

BAPTISMS: Baptisms are held once a month on a Sunday. The date of the Baptisms can be found on the Parish calendar. Kindly contact the Parish Office for information/documents etc. beforehand.

ROSARY: The rosary is recited every day, starting 20 minutes before the 7.00am, 9.00am and the evening Mass.  On Sunday at 7.30am and 20 minutes before the evening mass.

ADORATION: Adoration is held monthly on the first Friday of the month immediately after the evening Mass. The Chapel of Adoration is open daily for private prayer.

CONFESSIONS: Confessions are heard daily in the Sacristy before Mass. One can also make a private appointment for confession.

Ikkummenta