Organiżżazzjonijiet

 

M.U.S.E.U.M. (SUBIEN)

Indirizz: 32, Triq Lapsi, San Ġiljan        Numru tat-Telefon: 21 37 31 16

Website – www.museumstj.tk

 

MINISTRI TAT-TQARBIN TAL-MORDA

Kuntatt: Dun Paul Mizzi

Tel: 21 38 02 70

ABBATINI

Kuntatt: Dun Paul Mizzi u Mr Ġorġ Saliba

Tel: 21380270

 

CONNECTIONS u CONNECTIONS TEENS

Kuntatt: Dun Paul Mizzi u Mr Ġorġ Saliba

CONNECTIONS TEENS: Laqgħa kull nhar t’Erbgħa fit-7.45pm

CONNECTIONS: Laqgħa nhar ta’Ġimgħa farba fix-xahar fit-8.00pm

Tel: 21 38 02 70

 

GRUPP KARIŻMATIKU MT. TABOR – għal kulħadd

Kuntatt: Mrs Mary Rose Mifsud

Numru tat-Telefon: 21 38 53 46

Laqgħa nhar ta’ Erbgħa fis-7.00pm fil-Knisja ta’ Lapsi

 

ST. JULIANS CHORAL GROUP                                                                      

Kuntatt: MrRonnie Galea

Numru tat-telefon : 21 37 31 72

Laqgħa nhar ta’ Tlieta fis-7.30pm fil-Knisja Parrokkjali

 

AMADEUS CHAMBER CHOIR

Kuntatt : Mro Brian Cefai

Numru tat-Mowbajl: 79 20 01 18

Laqgħa nhar ta’ Ħamis fis-7.30pm fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II

 

GRUPP FOLK

Kuntatt: Mr & Mrs Mario u Rosalie Caruana

Numru tat-telefon: 21 38 64 93

 

LEĠJUN TA’ MARIJA

Sezzjoni Nisa – Kuntatt : Ms Carmen Borġ

Numru tat-telefon : 21 37 56 33

Laqgħa nhar ta’ Tnejn fil- 5.00pm (Xitwa) fis-6.30pm (Sajf) fil-Kappella tal-Kunċizzjoni

Sezzjoni Rġiel – Kuntatt: Mr John Grech

Numru tat-telefon: 21 35 38 25

Laqgħa nhar ta’ Ħamis fl-10.00am fil-Millennium Chapel

 

MOTHER AND BABY CLUB                                                                        

Kuntatt: Ms Joyce Camenzuli

Numru tat-telefon: 21 36 07 10

Laqgħa nhar ta’ Tnejn bejn id-9.30am u l-11.30am bejn Ottubru u Ġunju fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II

 

GĦAQDA NISA ĠILJANIŻI  

Kuntatt: Ms Catherine Calleja

Numru tat-telefon: 21 38 38 11

Laqgħa nhar ta’Ħamis bejn id-9.30am u in-12.30 pm (Xitwa BISS) fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II

 

MOVIMENT TAL-FOKOLARI – GRUPP TAN-NISA – Kelma tal-Ħajja

Kuntatt: Ms Mary Micallef

Numru tat-telefon: 21 37 70 11

Laqgħa kull tieni Tlieta tax-xahar mid-9.30am sal-11.00am fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II

 

GRUPP ANZJANI     

Kuntatt: Mr Vincent Vassallo

Numru tat-telefon: 21 38 02 70

Laqgħa kull l-ewwel Tlieta tax-xahar fid-8.45am bejn Ottubru u Ġunju

 

GRUPP ĦBIBERIJA

Kull tielet Ġimgħa tax-xahar fil-5.00pm

Kuntatt: Kummissjoni Djakonija

 

GRUPP SCOUTS           

Kuntatt: Mrs Carmen Muscat

Numru tat-telefon : 21 38 37 13

Laqgħa fiċ-Ċentru ta’ l-Iscouts San Ġiljan

Website: www.stjscouts.com

GRUPPI FIL-KNISJA TA’ OMMNA MARIJA TAL-PARIR IT-TAJJEB  /  MILLENNIUM CHAPEL

Fergħa Nisa tal-Komunita’

Grupp tal-Letturi u Animaturi (Liturġija)

Gruppi Ġustizzja u Paċi

Grupp Friends of Augustine

Grufan

Ikkummenta