Kummissjoni Tfal

Mal-ħatra ta’ Fr Claude Portelli bħala kappillan tal-Parroċċa bdiet il-ħidma biex titwaqqaf din il-kummissjoni.  Din il-Kummissjoni tagħti spazju lit-tfal biex jiddiskutu, jippjanaw u jwettqu programm ta’ ħidma u attivita’ imtella minnhom stess. Dan isir biex it-tfal jintegraw aktar fil-ħidma pastorali tal-Parroċċa.

 

Ikkummenta