Kummissjoni Djakonija

Il-Kummissjoni Djakonija tidentifika l-prijoritajiet socjali tal-hidma fil-parrocca u tahdem fuqhom. Hekk, tghin lill-komunita parrokkjali biex il-laqgha taghha mal-gisem ta’ Kristu fuq l-altar tkompli fil-qadi ta’ Kristu fil-gisem ta’ dawk kollha li jehtiegu l-ghajnuna tieghu.

 

KUNTATT: Marika Borġ Wirth

Ikkummenta